Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Инициатива на НЧ "Наука 1905", с. Комарево с грамота за творчески постижения на Министерство на културата на Р България

Понеделник, 30 Март 2020

Инициативата ни е свързана с прилагане на знания, умения и компетентности за местните обичаи и традициите, като вечен извор на общочовешки ценности. Издирихме проучвания, проведохме разговори с близки, роднини и познати за празниците от културния календар на българи, турци и роми. Като начало, запознахме учениците от основното училище с въвеждащи понятия като календар, празник, традиция, обичай. Използвахме различни интерактивни методи за обучение - беседи, дискусии, ролеви игри, за да могат децата да опознаят старите обичаи. Разработихме и им представихме теми, като "Запознаване с различните празници и обичаи" и "Религия и култура на различните етноси". В процеса на работа търсихме общите елементи в обичаите за прошка на трите етноса. За финал, подредихме кътове на обичаите на всеки етнос и ги представихме пред общността, като срещата прерасна в караоке увеселение.

Доброволци взеха участие за популяризирането на инициативата пред общността. Работихме с деца и учители от основното училище, училищното настоятелство, служители при кметство Комарево. Привлякохме родители и близки на децата, участници в инициативата, които спомогнаха за приготвяне на традиционни ястия и при оформяне на кътовете за празниците на прошката при трите етноса.

Учениците усвоиха знания за традиционните битови празници и обичаи на различните етнически общности в с. Комарево, разшириха познанията си за ролята на езика, религията и традициите за взаимното им опознаване, като предпоставки за междукултурно общуване.

Инициативата е подкрепена от кметство с. Комарево, СПОФ "Читалища" гр. Плевен, Община Долна Митрополия, училищно настоятелство на ОУ "Христо Ботев", ДГ "Бреза", ученици и доброволци от с. Комарево.Назад