Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Грамоти „Наследство БГ"

Вторник, 31 Март 2020

За втора поредна година проект BG05М2ОP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ" на Софийския Университет „Климент Охридски", с ръководител чл. кор. проф. дин Иван Илчев определи носителите на Грамотата „Наследство БГ" за съхраняване на културното наследство на България. Те бяха избрани сред участниците в Конкурс АГОРА за 2019 за инициативите „Цурки в Асеново" на НЧ „Петър Парчевич-1927", с. Асеново и „Багри, звуци и ритми в пролетната обредност на гр. Баня" на НЧ „Св.св. Кирил и Методий - 1914 г.", гр. Баня. Както и в предишното издание на конкурса, отличените ще получат и предметни награди - подбрани печатни издания на Университетското издателство „Св. Климент Охридски".Назад