Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1914 г.”, гр. Баня отличено с Грамота „Наследство БГ"

Вторник, 31 Март 2020

Като носители и пазители на традициите, съхраняваме и предаваме уникалното музикално-танцово фолклорно богатство на гр. Баня - пролетните хора на песен, които се играят на Лазар, Великден и Гергьовден. Нашето богатство - Баненският Лазар, преносител на който е Групата за изворен фолклор (ГИФ), вписана като културен феномен в българската представителна листа, с номинация в Националната програма „Живи човешки съкровища - България" 2010, се отличава със своята оригинална музикална и танцова форма. В овладяването и съхранението на пролетните хора на гр. Баня активно се включи цялата общност - възрастни, деца и млади хора. Разчитахме и на 50 доброволци, които разучиха автентични песни за Лазар, Великден и Гергьовден. В рамките на проекта реализирахме общо 24 занятия, резултатите от които демонстрирахме на празника "Великденски люлки". Той събра няколко поколения, които пяха и играха автентичните пролетни хора на песен заедно. Едно от най-важните събития бе участието на ГИФ в Национална конференция, организирана за 150 годишнината на Българската академия на науките в гр. София. Инициативата стимулира взаимодействията и изгради партньорства между културно-образователните институции в града - НЧ „Св.св. Кирил и Методий - 1914 г.", ОУ „Неофит Рилски", ЦДГ „Вяра, Надежда и Любов", Културен клуб на пенсионера и кметство гр. Баня.

Инициативата е подкрепена от Фондация „Пловдив 2019", програма "Заедно" - „Пловдив - Европейска столица на културата през 2019 г.", с принос от Община Карлово, читалището, общността, партньори и доброволци.Назад