Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Фото конкурсът „Занаятите не се предават! Шапки долу!“ на „Наследство БГ“

Понеделник, 02 Август 2021

До 30.09.21 г. „Наследство БГ" очаква вашите снимки, които да покажат най-добрите истории за българските занаяти във Фото конкурсът „Занаятите не се предават! Шапки долу!" Конкурсът се организира от Фотографска Академия и Photoworld. Всеки участник може да изпрати до 5 снимки и текстове, които да ги съпътстват, но не по дълги от 750 знака. Целта е текста да разказва историята на представения занаят и/или човекът, който го практикува.

Условия за участие в конкурса:

  • Право на участие имат всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България.
  • Снимките може да са заснети с фотоапарат, телефон или с филмова технология, стига да се спазят изискванията за размера на изпращаните файлове, описани в регламента.
  • Файловете се приемат в дигитален формат в JPG компресия. Препоръчителният размер за късата страна на файла е 2160 px. без рамки, подписи или водни знаци.
  • Приемат се и стари снимки
  • Права върху снимките - с участието си в конкурса авторите заявяват, че притежават авторските права върху изображенията, които изпращат.

Всички снимки и текстове се предават за участие, съгласно Регламента чрез попълване на регистрационна форма на адрес

На 3 юли 2021 г. бе поставено началото на Фото конкурса в Регионален етнографски музей на открито „Етър", където Емануил Трейман запозна участниците във фотографската творческа работилница „Българските занаяти в снимки" с различни техники на снимане, общуване и разказване на истории в снимки. Запис на творческата работилница е достъпен на Фейсбука на "Наследство БГ" от 3 юли 2021 г. и на Конкурс АГОРА от същата дата.

Жури ще избере четирима финалисти във фото конкурс „Занаятите не се предават! Шапки долу!" и в периода от 10.10.2021 г. до 15.10.2021 г. ще бъдат обявени победителите на първо, второ и трето място, както и специалната награда.

Победителите ще бъдат публикувани на сайтовете www.nasledstvo.bg и https://photoworld.bg до 72 часа след приключване на гласуването от страна на журито. Финалистите ще бъдат информирани чрез съобщение на посочената от тях електронна поща в регистрационната форма.

Фото конкурсът „Занаятите не се предават! Шапки долу!" се инициира по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ" с водеща организация Софийски Университет „Св. Климент Охридски" с организатори - Фотографска Академия и Photoworld.

 Назад