Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

„Наследство БГ" отличи две читалища в Конкурс АГОРА 2020-2021

Понеделник, 11 Април 2022

Както подобава в XII-то издание на Конкурс АГОРА 2020 - 2021 две грамоти „Наследство БГ" за съхраняване на културното наследство на България ще бъдат връчени от чл. кор. проф. дин Иван Илчев, ръководител на проект BG05М2ОP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ" на:

  • НЧ „Самообразование 1928", с.Бачево, община Разлог получава наградата за своята инициатива "Около огнището"

«Ще Ви запозная с една малко по-различна инициатива. Казва се „Около огнището" и се роди на 10.01.2021 г. по време на поредната Ковид-19 вълна. В тези дни, когато всичко беше затворено единственият начин да контактуваме бяха социалните мрежи. Точно там стартирахме инициатива, чрез която да споделяме спомени, приказки и всичко онова, което сме научили там - до старата печка, когато сме били деца. Това е част от богатата българска душевност и трябва да се запази за поколенията след нас. Идеята ни бе събраните истории да се запазят, като след систематизирането им ги поместим в малка книжка.

Интересно е, че инициативата се разрастна и жителите на с. Бачево споделяха както истории, така и снимки от семейните албуми. Благодарение на събраните снимки организирахме изложба посветена на празника Тодоровден. Тъй като противоепидемичните мерки не позволяваха събиране на много хора, достъпът до изложбата се осъществяваше индивидуално. Читалищния секретар запознаваше всеки посетител с историите свързани с празника, споделени от жителите на Бачево. Много интересно беше, когато някой се откриеше на снимка от изложбата и разкажеше за свои преживявания съврзани с празника и живота в селото ни. Често чувахме "Това е баба!", "Това е дядо!", "От баба знам" или "Дядо ми е казвал".

В резултат от обявяване на инициативата успяхме да запишем над 30 народни песни, събрахме над 60 стари снимки, както и много истории за хора и събития през годините. Организирахме една изложба и няколко срещи с възрастни жители на селото, като същите бяха в тесен кръг с цел спазване на мерките. Интересно е да се докоснеш до личните спомени на човек, още по-хубаво е да се запазят в семейната памет и да се предадат. Така че инициативата продължава! Няма как това да е еднократно събитие или еднократен акт. През настоящата година планираме провеждането на няколко срещи тип беседа на различни теми свързани с празниците в селото и запазените спомени, развитието на спорта, както и една много интересна тема свързана с бачевци и чужбина.

В днешният материален свят е хубаво да се замислим за това, което имаме и това, което сме имали. През изминалата година видяхме, колко малко ни е нужно. Трябва ни само да сме здрави, да сме заедно и "печката" да топли дома ни. Нека всеки да си спомни за топлото огнище при баба и дядо, там в бащината къща. „Човек, живее докато е жив спомена за него."

Инициативата е подкрепена основно от жителите на село Бачево, както и хора свързани със селото.

  • НЧ "Пробуда - 1919", с. Копиловци, община Кюстендил за инициативата "Рождество Христово - Божич"

«Инициатива имаше за цел утвърждаване и надграждане на вече създадения модел на работа в НЧ "Пробуда - 1919" за осигуряване на благоприятна среда за детско развитие и по-добър достъп до културни изяви. Провеждат се културни дейности, възстановки на български традиционни и национални празници и занимания по интереси, в които децата от различни възрастови, социални и етнически групи участват индувидуално или съвместно със своите родители. Читалището установи своеобразна форма на сътрудничество със семейството, като привлече родителите като активни участници в подготовката на празниците и обичаите в местните и общински чествания.
На празника "Рождество Христово - Божич" пресъздадахме българските традиции и обичаи по посрещането на коледарите в рождествената вечер. Участниците изрекоха своите християнски молитви, коледарите благославяха домакините, пожелаха богат урожай по ниви и градини, възвеличиха труда на стопаните. Създадохме коледен театрален декор и организирахме работилница за изработване на геги, торби, краваи и традиционни хлябове. Когато децата работят в екип с хора от различни възрастови групи, те развиват по-силно чувство за отговорност, усъвършенстват уменията си да общуват свободно, да си помагат взаимно, дават пример за добро поведение и толерантност. Стават истински заинтересовани от постигането на целите и интересите на групата и в същото време работят и учат по-усърдно.
В Коледната подготовка се включиха 16 деца до 18 годишна възраст, 32 родители и 20 читалищни членове. С изпълнението на инициативата децата - участници в групата по "Възстановяване на народни обичаи и традиции" и "Детската работилница", придобиха по-голямо самочувствие, увереност, колорит и автентичност в участията си. С включването им в планирането, подготовката и реализацията съвместно с читалището, родители и гражданското общество, те получиха възможност да развият ценни житейски и социални умения. Телевизия "Кабел Сат - Запад" засне и излъчи празника на 25.12.2021 г.

Инициативата е подкрепена от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи в община Кюстендил през 2021 г. с приоритетна област „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна в община Кюстендил".

Отличените читалища получават плакет, грамота и награден фонд - специална селекция книги.

За първи път грамота „Наследство БГ" бе присъдена от СУ „Климент Охридски" - проект BG05М2ОP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ" в Х-то издание на Конкурс АГОРА за инициатива реализирана през 2018 г.Назад