Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Онлайн платформа за гражданско участие CONSUL

Четвъртък, 19 Май 2022

АГОРА съдейства на Форум Гражданско участие при изпълнението на територията на Столична община на проект „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините", подкрепен от Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът цели подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

В рамките на проекта, Форум Гражданско Участие изготви поредица от видеа, която представя по достъпен начин същността на проекта „Вход за граждани" и неговото значение за гражданите и гражданското участие в общинското управление. Третото видео от поредицата разказва за онлайн платформата за гражданско участие CONSUL, използвана в над 130 града по света, за осигурявяне на електронен достъп на гражданите до общинските администрации. Дигиталната платформа е базирана на отворен код и може да бъде адаптирана за всяка една община или друга институция по света.

Какво е нужно за това и какви са ползите за гражданите? Разберете от видеото „Платформата за участие CONSUL" в YouTube профила на Форум Гражданско Участие.

Проект "Вход за граждани" на Форум Гражданско Участие (ФГУ) и Български център за нестопанско право се реализира на територията на столицата в партньорство със Столична община - ОП „Софияплан" и Платформа АГОРА.

Проектът "Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините" се изпълнява по Фонд Активни граждани България с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.Назад