Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Обявена е първа сесия за кандидатстване пред фонда за подкрепа на местни инициативи в Търговище

Понеделник, 18 Юли 2022

На 18 юли 2022 г. Община Търговище обяви първия прием на проектни предложения за финансиране по линия на общинския фонд за подкрепа на местни инициативи. Фонд "Местни инициативи" финансира проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и изпълнени от гражданите. Целта е да се насърчи прякото участие на жителите на общината в дейностите по подобряване на облика на града и малките населени места. Сред допустимите дейности са благоустрояване на прилежащи площи към обществени сгради и междублокови пространства, създаване или обновяване на зелени и цветни площи и други. Ще се насърчават и по-нестандартни идеи, които да трансформират средата, в която живеем, без непременно дейностите да са свързани с ремонти.

Общият размер на фонда през тази година е 18 000 лв. От тях 10 000 лв. са осигурени от общинския бюджет, а 8 000 лв. - от Сдружение „Платформа АГОРА".

Кандидати могат да са представители на неправителствения сектор, читалища, образователни и културни институции, управители на етажна собственост, както и неформални граждански групи.

Набиране на проектни предложения: от 18 юли до 18 август 2022 г.

Обща стойност на финансовата подкрепа за 2022 г.: 18 000 лв.

Обща стойност за финансовата подкрепа за една инициатива: до 2 500 лв.

Срок на изпълнение на инициативите през 2022 г.: 2 месеца.

Насоките за кандидатстване и образци на необходимите документи са публикувани в сайта на Общината.

Проектните предложения се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище, с адрес: гр. Търговище, пл. „Свобода" 1, както и на електронна поща obshtina@targovishte.bg.

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване, може да задавате на г-жа Петя Стоянова, главен експерт в Община Търговище, тел. 0601 6 87 33, e-mail: stoyanova.petya@targovishte.bg.

Проектните идеи ще бъдат оценявани на два етапа - от общинска комисия и обществен съвет. С одобрените кандидати ще се сключват договори за финансиране.

На 29 юли 2022 г. от 17.00 ч. в зала 28 на Община Търговище ще се проведе информационна среща за потенциалните кандидати!

Фондът "Местни инициативи" се финансира от Община Търговище и Сдружение "Платформа АГОРА", в изпълнение на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансиран от Фондация "Америка за България".Назад