Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

8 финансирани в Община Търговище от Фонд "Местни инициативи"

Вторник, 27 Септември 2022

Днес, бяха подписани 8 договора с одобрени за финансиране кандидати по Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Търговище.

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров разясни, че са постъпили общо 16 проекта, които са оценявани на два етапа - от оценителна комисия към Общината и от обществен съвет. Градоначалникът призова гражданите, чиито проекти не са одобрени на тази първа сесия, да не се отказват и да кандидатстват отново догодина.

Подкрепените проекти са на стойност до 2500 лв. и са на читалища, сдружения на собственици и неформални граждански обединения в града и населените места на общината. Те са за облагородяване на градинки и околоблокови пространства, ремонт на тротоари и алеи, обособяване на кътове за отдих и други.

Оказването на подкрепа за реализацията на местни инициативи е сред приоритетите в управленската ми програма. Радостно е, че тази инициатива срещна подкрепата на общинските съветници от всички политически сили, че предизвика интерес и в гражданите. Вярваме, че по-активното включване на хората в дейностите по облагородяване на общината ни е пътят, по който трябва да вървим, за да се развива в положителна посока и обликът на града ни, и обществото ни", заяви д-р Димитров.

Емилия Лисичкова, председател на „Платформа АГОРА" поясни, че Търговище е една от общините, които най-бързо са преминали през всички процедури от идейната фаза за създаването на фонда до провеждане на първа сесия за финансиране.

Одобрените кандидати разполагат с два месеца за изпълнение и отчитане на заложените дейности.

Класирането на кандидатите, протоколите от заседанията на оценителната комисия и обществения съвет, заедно със становищата и оценките на всяко проектно предложение, са публикувани в сайта на Община Търговище, в раздел „Администрация - Дейности - Фонд „Местни инициативи".

Фондът "Местни инициативи" се финансира от Община Търговище и Сдружение "Платформа АГОРА", в изпълнение на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансиран от Фондация "Америка за България".Назад