Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Екип

Емилия Лисичкова − Председател, Платформа АГОРА

Божидара Илиева − Програмен координатор, Платформа АГОРА

Лидия Кушева − Счетоводител