Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Библиотека

Поредица "Наръчник за читалища"

Листовки

Проекти

 • Активни граждански общности чрез читалищата в България
 • Изкуството променя живота
 • Art Changes Lives (English)  
 • Конкурс АГОРА
 • "Черноморски ареал за култура и изкуство" - BASACA
 • Активни общности: изграждане на капацитет за промяна  
       -
  Листовка проект "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна" - PDF
       -
  Фотографска онлайн колекция „Активни общности" - PDF, slideshow
 • Фестивал на поколенията
 •      - Съвместна фотоизложба "Поколения" BG и ЕN
       - Листовка фотоизложба "Поколения" BG и EN
       - Листовка проект "Фестивал на поколенията" BG, ЕN и TR
       - Плакат "Фестивал на поколенията - Люлебургас" TR
       - Плакат "Фестивал на поколенията - Бургас" BG , EN
       - Програма "Фестивал на поколенията - Бургас" BG и ЕN
       - "Знание за поколенията" - Родови истории от трансграничния регион" BG, ЕN и TR
       - "Речник на поколенията" BG и TR
       - Видео запис на "Фестивал на поколенията" - поглед от Турция BG и TR
       - Видео запис на "Фестивал на поколенията" - поглед от България BG и TR

"Зелени дни 2013"

Доклади, проучвания и анализи