Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Стажантска студентска програма по ПР и комуникации

Четвъртък, 30 Юни 2011

Платформа Агора предлага на студентите от ФЖМК възможност за летен практически стаж в периода юли - октомври 2011 г. в рамките на проект „Aктивни граждански общности чрез читалищата в България".

Стажантите ще имат възможността самостоятелно да планират и изпълнят ПР дейности в подкрепа на провеждането на местни инициативи като фестивали, алтернативен туризъм, филантропия и други.

Освен реалното включване в планирането и изпълнението на ПР дейности, проектът предлага техника и ресурси, командировъчни, заверката на летния стаж, както и издаване на препоръка в края на стажа.

За информация и кандидатстване:
Кремена Христова, k.hristova@agora-bg.org, www.agora-bg.org

Краен срок: 10 юли 2011 г.

 

Вижте пълната обява ТУКНазад