Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Трета транснационална среща на партньорите по проект "Изграждане на мостове за Европа"

Понеделник, 10 Декември 2018

Платформа АГОРА като партньор в проекта "Изграждане на мостове за Европа" по програма Еразъм +, KA 2 стратегически партньорства участва в началото на декември 2018 г. със свои представители в третата среща по проекта в гр. Загреб. Девет партньора от шест страни са обединени около една цел, а именно да повишат осведомеността в Европа относно утвърдени и тествани транснационални методи и проекти, които да бъдат използвани в европейските образователни програми и дейности в контекста на обучението на възрастни, особено на по-възрастните хора.

Домакини на срещата, която се проведе от 2 - 5 декември 2018 г. бяха колегите от Обществен свободен университет в Загреб, които посрещнаха близо 30 участника от България, Румъния, Германия, Италия и Словения. В рамките на работната програма, партньорите обсъждаха разработването на онлайн наборът от методи, като детайлно разглеждаха и тестваха приложимостта на описаните от всеки партньор проекти и използвани методи. Г-жа Лисичкова, координатор на една от работните групи по проекта представи извършената до момента работа пред партньорите. Финалната среща ще бъде през месец май 2019 г. в Моли ди Бари, Италия.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ „KA 2 стратегически партньорства" с организация координатор: Институтът за виртуално и реално образование на възрастни към Университета в гр. Улм, Германия. Партньорските организации от Германия, Италия, Словения, Хърватска, Румъния и България са членове на образователните мрежи "Danube-Networkers", международното сдружение "ДАНЕТ", мрежата "FEDERUNI" (мрежа на италиански университети за третата възраст).Назад
Тагове: еразъм +