Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Представяме ви сборника “Зареди промяна”

Вторник, 22 Октомври 2013

След близо двугодишна работа по активизирането на местни общности и утвърждаване на гражданския образ на читалището Платформа АГОРА събра и описа опита си в сборника "Зареди промяна". Това се случи в рамките на проекта "Активни граждански общности за развитие чрез читалищата", финансиран от Фондация "Америка за България" и реализиран с неоценимата помощ на партньори и приятели, които повярваха и подкрепиха безрезервно целите на проекта. Нарекохме го "Зареди промяна", тъй като разказва именно за промяната, настъпила сред описаните общности и заради това, че провокирането й зависи от нас.

Историите описани в сборника разказват за това как с общи усилия местни хора от малки и по-големи населени места в страната могат да променят средата, в която живеят.

"Зареди промяна" е едно качествено описание за конструктивните и креативни неща, които хората в различни места в страната направиха и продължават да правят. Това е практическа илюстрация на работата на АГОРА, нейните партньори и колеги, на жителите на 33 населени места. Той уплътнява закономерното продължение на усилията на всички нас за създаването на активни граждански общности.

Практиките, описани в сборника, са подредени в няколко области и представят къде, кога и как са се случили инициативите в отделните места, доброволческия принос към тях, даренията и успешно реализираните партньорства. Постигнатото е в седем различни насоки, които обособихме в: предприемаческо поведение, културна и духовна идентичност, културата като фактор за развитие и промяна, личностно и творческо израстване, достъп до агора, равновесие с природата, и накрая, но не и по важност - насърчаване на солидарността.

Също както и досега издадените специализирани наръчници за читалища, сборникът от добри практики описва постигнатото, в резултат на прилагането на подхода агора - подхода за стимулиране на участието на гражданите и постигането на положителни промени с тяхно желание, ресурси и усилия.

Представяме научените уроци тук и се надяваме с тях да вдъхновим и други, които да поемат в своята посока.Назад