Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Предизвикваме ви да промените живота си

Сряда, 17 Юни 2015

В началото на юни 2015 г. Платформа АГОРА и Българско училище за политика „Димитър Паница" започнаха изпълнението на партньорски проект "Предизвикателства, променящи живота". Проектът е в тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление", приоритет "Подпомагане на активното гражданство" и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Продължителността на проекта е 10 месеца, а началото - 03 юни 2015 г.

Специфичната цел на проекта е разработване и използване на механизми за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво.

Проектът е насочен към 12 общности, които ще идентифицират значими за общността проблеми и ще излъчат свои лидери, които след като преминат съответно обучение ще предложат решения на поставените проблеми. Решенията ще бъдат обсъдени с местните общности, като целта е от една страна обучените лидери да пренесат своите знания и умения към останалите членове на общността, а от друга - да я въвлекат активно в практическото разрешаване на проблемите, използвайки механизми за активно гражданство. В рамките на проекта ще бъдат проведени 24 общностни дискусии, в които ще бъдат поканени всички заинтересовани страни и ще се осъществи три модулно обучение "Програма за активно гражданско участие и лидерство" на 24 местни лидери. По този начин ще се активизират дванадесет общности и неформални граждански групи по места. Ще бъдат привлечени както младежите от местните общности, така и представители на различни етнически групи. Проектът ще създаде условия хората по места да участват в решаване на проблемите на общността си и ще стимулира активното гражданство.

Очаквайте повече информация за проекта и местата на които ще се организират общностните дискусии.

Проектът "Предизвикателства, променящи живота" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Назад
Тагове: проект