Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Фото конкурс "Отключи богатствата"

Събота, 09 Януари 2016

Платформа АГОРА и Асоциацията за култура и солидарност на изселниците от Балканите - БАЛ-ГЬОЧ обявяват фотографски конкурс „Отключи богатствата". Очакват се фотографии:
 • уловили срещи между различни култури;
 • документирали дискриминация и напрежение между култури;
 • показващи взаимодействието между различни култури, религии и вярвания.

Тема
Със средствата на фотографията участниците ще могат да представят гражданския си поглед и свободно да интерпретират чувствителната тема за антидискриминация по отношение на диалог между културите, културно многообразие, религия и вярвания.


Кой може да участва?
Конкурсът е отворен за професионални фотографи и любители от Република Турция и България.


Изисквания към снимките

 • свободно да интерпретират темата за антидискриминация по отношение на диалог между културите, културно многообразие, религия и вярвания;
 • снимките трябва да са минимум 3 000 пиксела по дългата страна, като могат да са черно-бели или цветни. Минимална резолюция 140 dpi;
 • файлове по-големи от 8MB и по-малки от 1,5MB няма да бъдат приемани;
 • приемат се изображения в JPEG или TIFF формат;
 • може да бъдат придружени от кратко описание /не по-дълго от 3 изречения/;
 • подписи и рамки не са позволени.

Изпращане на снимките
Всеки участник може да подаде до 3 авторски снимки. Всяка кандидатура задължително трябва да съдържа:

 • трите имена на автора;
 • оригинален файл /може да се поиска негатив от автора/;
 • електронен адрес и телефон за обратна връзка;
 • в полето Относно/Subject на електронната поща се изписва Unlock the treasures-photo contest;
 • изпратете вашите снимки като приложения в отделни файлове наименовани както следва - името на файла трябва да съдържа: Фамилия_Име_Име на творбата_Пореден номер на снимката. Името на творбата трябва да е не по-дълго от 15 символа. Имената на файловете се изписват на латиница, като между отделните компоненти се набира _ (долно тире), а не интервали. Например: Iliev_Georgy_See_1.

Краен срок за получаване на снимките
21 март 2016 г. на е-mail contest@agora-bg.org с предмет на съобщението: Unlock the treasures-photo contest


Определяне на победителите в конкурса
Победителите в конкурса ще бъдат определени след решение на жури, съставено от представители на партньорските организации и специалист - фотограф.


*Организаторите си запазват правото да не разглеждат фотографии, ако не отговарят на зададената тема, съдържат изображения, накърняващи човешкото достойноство, не покриват минималните изисквания за големина на файла и формат или не са подадени в срок по електронен път.

Изложба "Отключи богатствата"
След селекция от компетентно жури ще бъдат подбрани 26 от най-добрите фотографии, които ще бъдат отпечатани и изложени във фотографска изложба. Изложбата "Отключи богатствата" ще бъде официално открита в рамките за заключителната конференция по проекта, която ще се проведе през юни 2016 г. в гр. Бурса, Турция. Фотографската изложба ще гостува и в други градове на страната, за да съдейства за повишаване чувствителността по темата и да популяризира свободния достъп до култура и участие.


Награди
Отличеният на първо място ще получи специална награда. Предвидени са поощрителни награди за второ и трето място. Всички селектирани автори ще получат сертификат.


Други условия
С участието си в конкурса авторите на фотографиите дават съгласието си техните снимки да бъдат използвани некомерсиално в печатни и електронни материали, както и он-лайн издания и сайтове за популяризиране на проекта от Платформа АГОРА и Асоциацията за култура и солидарност на изселниците от Балканите - БАЛ-ГЬОЧ в рамките на Програма "Диалог на гражданското общество".

Фото конкурсът "Отключи богатствата" има за цел да повиши информираността на местно и регионално ниво по отношение на културното разнообразие и диалога между културите в рамките на проект "Отключи богатствата", финансиран от Програмата за Диалог с гражданското общество между ЕС и Турция - III.

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.

     

 Назад