Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Среща - разговор в Бурса

Неделя, 28 Февруари 2016

На 28 февруари 2016 г. в Бурса ще се проведе среща - разговор на местно ниво с по-широко представителство за обсъждане на темите за човеките права, дискриминацията и междукултурния диалог в рамките на проект "Отключи богатствата".

Назад