Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Втора кръгла маса в София "отключва" богатствата

Понеделник, 23 Май 2016

Платформа АГОРА проведе втора кръгла маса „Човешки права, антидискриминация и междукултурен диалог" на 20 май 2016 г. в Информационния център на Столична община по проект "Отключи богатствата". Проектът се осъществява в партньорство от Асоциация за култура и солидарност на изселниците от Балканите (BALGÖÇ) със седалище гр. Бурса, Турция и е финансиран по Програмата за Диалог с гражданското общество между ЕС и Турция - III, в частта Политически критерии, Лот 2: Антидискриминация.

Поздравителен адрес към участниците и организаторите изпратиха Омбудсмана на Република България и председателя на Комисията за защита от дискриминация, с които през април 2016 г. бяха осъществени работни срещи с партньорите от Турция за запознаване с работата на съответните институции.

В рамките на кръглата маса от българска страна се представиха следните теми: "Интеграция и човешки права в предприсъединителния период на България", Лало Каменов, член на Комисията за защита от дискриминация; "Малцинствените общности в българската политика", гл. ас. д-р Димитър Гюдуров, изледовател и преподавател в Нов български университет и "Изкуството като инструмент за постигане на диалог между културите", Юрий Вълковски, изпълнителен директор на фондация "Промяната". От турска страна проф. Камуран Речбер, експерт „Човешки права, анти-дискриминация и законодателство на ЕС" представи темата "Процесът към членство на Република Турция в ЕС".

Следващото събитие по проекта е заключителната конференция на 27 май 2016 г., която ще се проведе в гр. Бурса, Турция.

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.

 

     

 Назад