Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Краен срок - Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Пещера

Понеделник, 27 Юни 2022

Пакетът с документи, необходими за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения е достъпен на интернет страницата на Община Пещера.
Проектните предложения се подават в Центъра за административно обслужване в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: сесията на фонда, наименование на подателя, адрес, телефонен номер, електронна поща и наименование на проектното предложение. Телефон за връзка: 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.118 - Весела Хамамджиева.Назад