Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс АГОРА 2011

Конкурс АГОРА 2011Платформа АГОРА обявява за трета поредна година Конкурс "АГОРА" за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище.

В конкурса ще бъдат отличени практики, проекти и инициативи на читалища, които през 2011 година са стимулирали участие на гражданите в решаване на проблеми на общността, отговорили са на реални нейни потребности, мобилизирали са подкрепа за различни каузи, повишили са солидарността и доверието, подпомогнали са изграждането на активни общности за местно развитие. Очакваме предложените кандидатури да акцентират върху ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие.

Конкурсът се организира от Платформа АГОРА в партньорство с Министерството на културата на Р България, фондация „Чарлс Стюарт Мот", VIVACOM, Хабитат България, Университетско издателство „Св.Климент Охридски" и Обединена Българска Банка с медийната подкрепа на dir.bg, dnes.bg и ngobg.info (информационен портал за НПО в България).

За първи път в рамките на Конкурс "АГОРА" Министерството на културата ще отличи читалище - участник в конкурса със специална грамота за "Принос в развитието на читалищното дело".

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, които са реализирали самостоятелно или в партньорство граждански инициативи за развитие в своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат постигнат през 2011 г. независимо, че може да е започнала и в предходна година. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като номинирано може да бъде само едно от тях.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА КАНДИДАТУРАТА

Кандидатстващите читалища трябва да представят инициативата си във формуляр, който може да изтеглите тук . Кандидатурата съдържа:

Информация за кандидатстващото читалище - име, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.

Информация за гражданската инициатива, включваща: име и кратко описание на инициативата (не повече от половин страница), какви са ползите за общността, как гражданите/граждански групи и партньори са участвали в инициативата, подкрепяща организация, програма, проект и др.

Снимки с добро качество с кратък пояснителен текст, илюстриращи инициативата (3 броя).

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАН ПОБЕДИТЕЛЯТ В КОНКУРСА

Кандидатурите ще се разглеждат на два етапа.

Първи етап: Набраните кандидатури за конкурса ще бъдат разгледани от 10-членно жури, което ще номинира десет от тях за участие във финалния избор. Журито ще определи номинациите въз основа на следните критерии:

  • Въздействие и ползи за общността;
  • Степен на гражданско участие и активност;
  • Оригиналност на подхода;
  • Приложимост и адаптивност сред читалищната мрежа.

Номинираните от журито кандидатури ще бъдат публикувани на интернет страницата на Платформа АГОРА , на сайта на Конкурса, на фен страницата на Конкурса във Facebook и на интернет страниците на партньорите.

Втори етап: Победителят в конкурса ще бъде излъчен по време на официална церемония, на която финалистите ще представят на живо своите инициативи пред аудиторията. Изборът на победителя в конкурса ще стане по време на самата церемония с вота на присъстващите.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Победителят ще получи наградна пластика "АГОРА 2011", изработена от скулптора Марияна Кушева, придружена от сертификат и парична награда в размер на 1 000 лв., предоставена от сдружение "Платформа АГОРА".

Журито ще отличи и три инициативи за особен принос в развитието на местните общности в следните области: "Солидарност и хуманност", "Най-продуктивно партньорство" и "Изкуство и култура за развитие". Те ще получат специални отличия - плакети "АГОРА 2011", сертификат, парични и материални награди, предоставени от партньорите на Конкурс "АГОРА 2011".

Всяка номинирана инициатива ще получи плакет и сертификат от конкурс "АГОРА 2011" и материални награди, предоставени от партньорите на конкурса.

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ

За участие е необходимо да изпратите попълнен формуляр на електронен адрес office@agora-bg.org или на пощенски адрес: 1606 София, бул. "Тотлебен" № 43, ап. 6, Платформа АГОРА, ЗА КОНКУРС АГОРА 2011.

Краен срок за подаване на кандидатури - 20 февруари 2012 г.

 

 

С подкрепата на:

 
Герб на Република България
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на културата
 
Фондация "Чарлз Стюърт Мот"

Фондация
"Чарлз Стюърт Мот"
 
Виваком

Виваком
 
Хабитат България

Хабитат България
 
Университетско издателство "Св. св. Климент Охридски"
Университетско издателство
"Св. св. Климент Охридски"
 
Обединена българска банка

Обединена
Българска
Банка

 

С медийната подкрепа на:

NGOBG.info
Dnes.bg