Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Управителен съвет

Емилия Лисичкова,
Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА

Саша Трайчева,
Филолог и преводач

Румян Сечков,
Директор на Фондация „С.Е.Г.А.”

проф. д-р Веселин Янчев,
Исторически факултет СУ „Климент Охридски”

Данаил Цонков,
Консултант по маркетинг

Даниела Димитрова,
Изпълнителен директор на СПОФ „Читалища”

Стоян Анадолиев,
Председател Читалище „Обединение”, гр. Кърджали