Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс АГОРА 2014

 

 Кой може да участва

 Предмет на конкурса

 Съдържание на кандидатурата 

 Избор на победител  

 Награди и отличия

 Как може да участвате

 Кандидатури

 Жури

 Финалисти

 Партньори

 Галерия със снимки

 Видео галерия

   

Конкурс АГОРА се обявява за шеста поредна година в търсене на най-успешната инициатива за общностно развитие, реализирана от читалище през 2014 г.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, реализирали самостоятелно или в партньорство проекти, кампании или инициативи за развитие на своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат постигнат през 2014 г., независимо че може да е започнала и в предходна година. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като сред финалистите може да бъде само едно от тези предложения.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

В конкурса ще бъдат отличени практики, проекти и инициативи на читалища, които през 2014 година:

 • са мобилизирали представители на местните общности за по-активно участие в развитието на тяхното населено място и формиране на специфичния облик на региона;
 • са засилили средищния характер на читалищата като неутрално място за дискусии, срещи, публични обсъждания, дебати;
 • са повишили солидарността, хуманността и толерантността в общността;
 • са стимулирали чрез изкуство, култура и просвета развитието на своето селище, регион или общност;
 • са утвърдили читалището като среда за културно многообразие;
 • са въвели иновативни подходи за личностно и творческо израстване на деца и възрастни;
 • са подобрили достъпа до информация, култура, знания и квалификация и са допринесли за упражняване на правото на информиран избор;
 • са формирали споделени европейски ценности сред местните общности.

Инициативите могат да демонстрират различни механизми и форми на участие на местните хора в решаване на общностни проблеми, подкрепа за каузи, социални иновации, благотворителност, доброволчество, партньорство. Предложените кандидатури трябва да акцентират върху ролята на читалището като център за развитие на общността.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА КАНДИДАТУРАТА

Кандидатстващите читалища трябва да представят инициативата си във формуляр по образец, който може да изтеглите от тук .

Кандидатурата съдържа:

 • Информация за кандидатстващото читалище - име, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.
 • Информация за инициативата, включваща: име и кратко описание на инициативата, ползите за общността и как читалището, местните хора и партньори са участвали в нея (до 2 500 знака с интервали).
 • Снимки с добро качество с кратък пояснителен текст, илюстриращи инициативата (3 броя, с размер не по-малък от 1275 х 1754). Ще се приемат снимки само в електронен формат.

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАН ПОБЕДИТЕЛЯТ В КОНКУРСА

Победителят в Конкурс АГОРА ще се излъчи на два етапа:

Първи етап: Оценка на качествата на подадените кандидатури от конкурсно жури.

Журито на Конкурс АГОРА 2014 се състои от 10 души, специалисти в сферата на общностното развитие, гражданския сектор и читалищата.

Членовете на журито се запознават и оценяват всички подадени кандидатури за участие в Конкурс АГОРА 2014. Оценката се извършва в оценителска карта съобразно следните предварително зададени критерии за оценка: Степен на участие и активност на местната общност; Въздействие и ползи за общността; Оригиналност на подходите; Приложимост и адаптивност сред читалищната мрежа. Всеки критерий се оценява по скала от 0 до 5 (най-висока оценка - 5; най- ниска - 0).

Членовете на журито ще излъчат 5 (пет) финалиста измежду всички кандидатстващи инициативи в пет категории за развитие на местните общности в областите:

 • „Общност в развитие";
 • „Солидарност и хуманност";
 • „Изкуство и култура за развитие";
 • „Перспективи за израстване";
 • „Най-продуктивно партньорство".

Журито си запазва правото да не излъчи финалист в случай, че не постъпят достатъчно качествени предложения в някоя от категориите.

Оценките ще бъдат разгледани на заседание на конкурсното жури за избор на финалисти. Изборът на 5-те финалиста ще се извърши с консенсус от всички членове.

Представителят на Министерството на културата - член на журито има допълнителния ангажимент да определи участника в конкурса, носител на специалната грамота на Министерството на културата за „Принос в развитието на читалищното дело", съгласувано с МК.

Инициативите на финалистите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Платформа АГОРА, на фен страницата на конкурса във Facebook , както и в Информационния портал за неправителствените организации в България ngobg.info .

Втори етап: Избор на победител в Конкурс АГОРА 2014.

Победителят в конкурса ще бъде излъчен по време на официална церемония. 5-те финалиста в посочените категории ще представят своите инициативи пред аудиторията. Изборът на победителя в конкурса ще стане по време на церемонията с вота на публиката, който ще определи победителя в Конкурс АГОРА за 2014 година.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Победителят в Конкурс АГОРА 2014 ще получи наградната пластика на Конкурс АГОРА, изработена от скулптора Марияна Кушева. Наградната пластика се предоставя от Платформа АГОРА.

Петте финалиста, излъчени от журито в следните категории:

 • "Общност в развитие";
 • "Солидарност и хуманност";
 • "Изкуство и култура за развитие";
 • "Перспективи за израстване";
 • "Най-продуктивно партньорство".

ще получат специални отличия - плакет Конкурс АГОРА 2014, сертификат, парични и материални награди, предоставени от Платформа АГОРА и партньорите на конкурса.

Читалище - участник в конкурса ще стане носител на специалната грамота на Министерството на културата за „Принос в развитието на читалищното дело".

КАК МОЖЕ ДА УЧАСТВАТЕ

За участие е необходимо да изпратите попълнен формуляр на електронен адрес office@agora-bg.org до 23 февруари 2015 г. включително със заглавие: Konkurs AGORA. Кандидатури, изпратени на хартиен носител, по пощата или с куриер, няма да бъдат разглеждани!

Въпроси във връзка с конкурса се изпращат само в електронен формат на office@agora-bg.org до 16 февруари 2015 г.

Краен срок за подаване на кандидатури - 23 февруари 2015 г.

КАНДИДАТУРИ

Своите кандидатури за участие в Конкурс АГОРА 2014 изпратиха 35 читалища. Това са:

 1. Празник на житото - пътят на хляба; НЧ "Димитър Наумов - 1908"; с. Преславен, общ. Стара Загора
 2. Пазители на природата всеки ден; НЧ "Развитие - 1926"; с. Стража, обл. Търговище
 3. Създаване на сборник „От съводие е твойто име"; НЧ "Градище 1907"; гр. Своге
 4. Детски фестивал на изкуствата „Хей, пътечко моя!; НЧ "Градище 1907"; гр. Своге
 5. Какво искам Европа да знае за нас; НЧ "Наука 1905"; с. Комарево, общ. Долна Митрополия
 6. Цветница е! Празник е!; НЧ "Напредък 1898"; с. Търнава, обл. Враца
 7. Имат думата Гражданите; НЧ "Л. Каравелов 1897"; Куртово Конаре, общ. Стамболийски
 8. Местните марки - фактор за устойчиво развитие на общността; НЧ "Л. Каравелов 1897"; Куртово Конаре, общ. Стамболийски
 9. Кампания за танцов и културен разцвет; НЧ "Дружба - 1870"; гр. Харманли, обл. Хасково
 10. Клуб "Читателски клас" на библиотеката; НЧ "Дружба - 1870"; гр. Харманли, обл. Хасково
 11. Завръщането на Рока и Естрадата в града на Белоногата; НЧ "Дружба - 1870"; гр. Харманли, обл. Хасково
 12. "Звезден път" за театъра; НЧ "Дружба - 1870"; гр. Харманли, обл. Хасково
 13. Живата традиция "Тодоровден в Бачево"; НЧ "Самообразование 1928 г."; с. Бачево, общ. Разлог
 14. Всички поколения заедно за съхранение и популяризиране на културното наследство; НЧ "Самообразование 1921"; с.Бряговица, общ.Стражица
 15. ХVII национален и VI международен фестивал на любителските исторически филми; НЧ "Добри Войников - 1856"; гр. Шумен
 16. Синьо лято 2014; НЧ "Пенчо Славейков кв. Малашевци - 1919"; гр. София
 17. Люлякови музикални вечери - Ловеч 2014 г.; Ловчанско читалище "Наука - 1870 г."; гр. Ловеч
 18. Лятна работа с деца; НЧ "Фар 1930"; с. Паволче, общ. Враца
 19. Театрална формация "Медека"; НЧ "Христо Ботев 1900"; гр.Вършец
 20. "Фестивал на хляба" и пресъздаване по стар български обичай "Зажънване"; НЧ "Димитър Иванов Полянов -1870"; с. Гарван, общ. Ситово
 21. Празник на кратуната; НЧ "Христо Ботев - 1894"; с. Гостилица, общ. Дряново
 22. Детски фолклорен конкурс "Дай, бабо, огънче!"; НЧ "П. К. Яворов 1926 г."; с. Мещица, общ. Перник
 23. Лятна детска академия "Безгрижни летни дни"; НЧ "Народна просвета 1874"; с. Ресен, общ. Велико Tърново
 24. Вкусът на детството - хляб, мляко и песен - за векове; НЧ "Зора - 1990 г."; с. Победа, общ. Долна Митрополия
 25. От искра до буен огън; НЧ "Народна просвета -1908"; с. Смоляновци, общ. Монтана
 26. Базар "Забравени традиции, живи вкусове" - Селски МОЛ; НЧ "Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски - 2011"; гр. Габрово
 27. Реализираните цветни мечти; НЧ "Св. Св. Кирил и Методий -1914 г."; гр. Баня, общ. Карлово
 28. Цветни приказки без край върху везаните пищюмали на Баничан; НЧ "Изгрев - 1930"; с. Баничан, общ. Гоце Делчев
 29. Стани благодетел - подари надежда и вяра на една всеотдайна млада жена!; НЧ "Никола Йонков Вапцаров -1924"; гр. Криводол, общ.Криводол
 30. неЗабравено имане; НЧ "Христо Ботев 2008"; с. Гарван, общ. Габрово
 31. Споделяне на мира и културното образование; НЧ "Никола Василев Ракитин - 1890"; с. Трудовец, обл. Благоевград
 32. Перспективи за израстване; НЧ "Братолюбие - 1884"; гр. Любимец, обл. Хасково
 33. Забавно лято - 2014; НЧ "Васил Левски -1861 г."; гр. Карлово
 34. Българче на Бов; НЧ "Светлина - 1896"; с. Гара Бов, общ. Своге
 35. Да даряваш добро!; НЧ "Христо Смирненски 1946"; гр. София

 

ЖУРИ

Оценката на кандидатурите и излъчването на финалисти в Конкурс АГОРА 2014 се извършва от жури в състав:

 • Емилия Лисичкова, Председател на УС на Платформа АГОРА;
 • д-р Румян Сечков, Директор на Фондация „С.Е.Г.А.", д-р по съвременна история, Институт за исторически изследвания към БАН;
 • Проф. д-р Веселин Янчев, Исторически факултет, СУ „Климент Охридски";
 • д-р Силва Хачерян, държавен експерт в Отдел „Регионални дейности", Министерство на културата;
 • Данаил Цонков, Консултант по маркетинг;
 • Саша Трайчева, филолог и преводач;
 • Стоян Анадолиев, управител на Академия за образователни иновации;
 • Стоян Стоянов, собственик и управител на Комуникационна агенция PRoWay

ФИНАЛИСТИ

След тайно гласуване гостите на церемонията определиха голямата награда да бъде връчена на НЧ "Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски - 2011", гр. Габрово за създаването на селски мол - Базар "Забравени традиции, живи вкусове" в града.

На церемонията бяха връчени наградите и на петте финалиста категориите на Конкурс АГОРА 2014. Журито на конкурса определи това да са:

 • Категория "Общност в развитие" за НЧ "Христо Ботев 2008", село Гарван, общ. Габрово за "НеЗабравено имане";
 • Категория "Солидарност и хуманност" за НЧ "Пенчо Славейков кв.Малашевци - 1919", гр. София за инициативата "Синьо лято 2014";
 • Категория "Изкуство и култура за развитие" за НЧ "Изгрев - 1930", с. Баничан, общ. Гоце Делчев за "Цветни приказки без край върху везаните пищюмали на Баничан";
 • Категория "Перспективи за израстване" за НЧ "Дружба - 1870", гр. Харманли, обл. Хасково за инициативата "Завръщането на рока и естрадата в града на Белоногата";
 • Категория "Най-продуктивно партньорство" за НЧ "Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски - 2011" за Базар "Забравени традиции, живи вкусове" - Селски МОЛ.

 

Повече за тях: /bg/news.html?newsid=421

За четвърта поредна година Министерство на културата присъди специална грамота за Принос в развитието на читалищното дело. Отличено с нея бе Ловчанско читалище "Наука - 1870 г." за инициативата "Люлякови музикални вечери - Ловеч 2014", а наградата връчи д-р Силва Хачерян, държавен експерт в Отдел „Регионални дейности". "Люлякови музикални вечери - Ловеч 2014" са четири вечери, в които на различни сцени в града се представят Държавна опера Русе, балет "Арабеск", Теодосий Спасов с оркестър, както и Плевенската филхармония.

Специалната награда електронен четец PocketBook Mini получи Народно читалище „Дружба - 1870", гр. Харманли за инициативата Клуб „Читателски клас". Наградата се дава за модернизирането на библиотеката и насърчаване на електронното четене сред децата и младежите в общността. От името на PockeBook наградата връчи г-н Галин Бородинов от агенция PR Point.

ПАРТНЬОРИ

Събитието се организира от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация «Чарлз Стюарт Мот», в партньорство с: Комуникационна агенция PRoWay, осигурила наградата в категория "Изкуство и култура за развитие"; Университетското издателство „Св. Климент Охридски", което по традиция връчи колекция от книги на финалистите; PocketBook, осигуряващи електронен четец на една от инициативите по избор; Хотел „Рамада София", който се погрижи безвъзмездно за тържествения вид на зала "Диамант".

Конкурс АГОРА се реализира с медийната подкрепа на Българското национално радио, dir.bg, dnes.bg и информационен портал за НПО в България ngobg.info.

 

 

С подкрепата на:

  Фондация

 
Комуникационна агенция PRoWay

 
Университетско издателство "Св. св. Климент Охридски"

 
Рамада Хотел София

 
Pocketbook
 

 

С медийната подкрепа на:

 
БНР
 
NGOBG.info