Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс АГОРА 2009

Конкурс АГОРАПрез 2009 г. Платформа АГОРА, подкрепeна от Фондация "Чарлз Стюарт Мот" обяви КОНКУРС "АГОРА" за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище през 2009 г.

Условия за участие

В конкурса участваха практики, проекти и инициативи на читалища, който през 2009 г. са стимулирали участие на граждани в решаването на проблеми на общността, отговорили са на реални нейни потребности, мобилизирали са подкрепа за различни каузи, повишили са солидарността и доверието, подпомогнали са изграждането на активни общности за местно развитие. Предложенията акцентираха върху ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие.

В конкурса участваха читалища от цялата страна. Кандидатстващите инициативи бяха приключили до 31 октомври 2009 г. Всяко читалище имаше възможност да участва с неограничен брой предложения.

За участие в конкурса бе необходимо да се изпрати попълнен формуляр на електронен адрес .

Процедури и оценка

Кандидатурите се оценяват на два етапа. Конкурсното жури, членовете на което са с доказан опит в гражданския сектор номинира 7 предложения, съобразно следните китерии:

  • Степен на гражданско участие и активност на местната общност;
  • Въздействие и ползи за общността;
  • Оригиналност на подхода;
  • Приложимост и адаптивност сред читалищната мрежа.

В рамките на конкурса постъпиха общо 15 кандидатури.

По време на церемонията за обявяване на победителя в конкурса всяко от номинираните седем читалища има възможността да представи пред аудиторията по атрактивен начин своята инициатива. Кратко представяне на номинираните можете да видите ТУК .

Награди и церемония

Победителят - Читалище „Развитие" , гр. Дряново с тяхната инициатива "Ако можеш помогни и в дома си ме вземи" - бе излъчен сред седемтте представени инициативи със значително мнозинство от присъстващите. Г-жа Емилия Лисичкова, Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА връчи на г-жа Антоанета Ставрева плакет "АГОРА 2009" придружен от парична награда в размер на 1 000 лв.

Всички номинирани читалища получиха плакети и сертификат за номинация в първия Конкурс "АГОРА 2009" за гражданска инициатива, реализирана от читалище през 2009 г.

Церемонията за обявяване на победителя в конкурс АГОРА се проведе на 14 декември 2009 год. в хотел "България", зала "Десислава", гр. София от 16 часа.