Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Състоя се първата среща на партньорите по проект BASACA в Комотини

Понеделник, 14 Октомври 2013

На 10 и 11 октомври 2013 г. в гр. Комотини, Гърция се проведе първата партньорска среща по проект "Черноморски ареал за култура и изкуство" (BASACA), финансиран по съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на Европейския Съюз. Проектът отговаря на приоритет 3: Подпомагане на културните и образователни инициативи за изграждане на обща културна среда в Черноморския басейн, мярка 3.1. Насърчаване на културните контакти и образователен обмен сред общностите в района на Черноморския басейн. Общият бюджет на проекта е 297 288,88 евро.

Платформа АГОРА - клон Бургас е парньор по проекта от българска страна, а водеща организация е община Комотини, Гърция. Останалите партньори са община Чорлу, Република Турция и Агенция за подкрепа на културни инициативи "KusiCreaVision", Република Украйна, Одеса. Общата цел на проекта е мобилизиране на местни ресурси за създаване на обща културна среда за общностите в региона на Черноморския басейн.

Дейностите по проекта ще се изпълняват в рамките на 18 месеца, като началото на проекта бе поставено през юли 2013 г. Ще бъде създадена Регионална мрежа за сътрудничество в областта на културата със свой уеб сайт, където културни и арт организации, инивидуални творци и артисти ще могат да се регистрират и да ползват услугите й. Ще се организира и проведе он-лайн обучение в два модула „Мениджмънт и маркетинг на културата" и "Повишен капацитет за управление на културните продукти в мултикултурна среда" за общо 80 представители на културни организации и институции от страните партньори по проекта. Публичната част от проекта е свързана както с разпространяване на информация относно дейностите и резултатите, така и с организирането и провеждането на културни събития в Черноморски ареал за култура и изкуство в страните партньори по проекта. Събитията ще бъдат проведени в периода април - ноември 2014 г., както следва:

  • Музикален хепънинг „Морето в песни" в гр.Чорлу, Турция
  • Международен театрален фестивал „Митове и легенди на Черноморските общности", гр. Комотини, Гърция
  • Детска творческа работилница „Красота от морето", Бургас, България
  • Международен фолклорен панаир на традициите на общностите в Черноморския басейн, гр.Одеса, Украйна
  • Международен пленер по живопис „Черноморска палитра", гр.Бургас, България
  • Кулинарна изложба с демонстрации, гр. Чорлу, Турция

В рамките на два дни партньорите обсъдиха актуални практически въпроси свързани с организацията на работата по проекта, необходимите процедури, документи и срокове за отчитане, бе актуализиран и графика на проектните дейности.

Всеки от партньорите представи дейностите на своята организация и региона, които представляват. Платформа АГОРА - клон Бургас представи богатия културен живот в Бургас, като акцентира не само върху традиционните празници, фестивали и конкурси, но и открои иновативните културни събития - Spirit of Burgas, Фестивал на пясъчните скулптури, Фестивал "Включи града" и много други. Партньорите получиха и материали любезно предоставени от община Бургас, с които се промотира кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2019. Бе представен и клипа от You Tube в подкрепа на кандидатурата.

Повече информация относно хода на проекта и предстоящите дейности може да намерите на www.agora-bg.org

Проектът е съ-финансиран от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на Европейския Съюз.  
            
   

  Common borders. Common solutions. Назад
Тагове: basaca