Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"На всички препоръчваме да бъдат активни в търсенето на партньори..."

Четвъртък, 16 Март 2017

На 31 март 2016 г. в София се състоя седмото издание на Конкурс АГОРА, където бяха отличени най-успешните инициативи, реализирани от читалище за предходната година. След тайно гласуване гостите на церемонията определиха голямата награда да бъде връчена на НЧ "Хамалогика 2014" за създаването на ново читалище с помощта на дарения и безвъзмезден труд на 11 фирми и 250 човека. Кампанията, която екипът на новото читалище инициира, събира 7 000 лв. и материалн помощ на стойност над 20 000 лв. Местната общност допринася също с доброволен труд за ремонтните работи.
За това как се е отразила наградата на местната общност на Бургас разговаряме година по-късно с носителите на читалищния Оскар.

Как общността посрещна новината за наградата и провокира ли я за нови инициативи?

Всички бяха много щастливи и горди, че получихме награда още преди да сме отворили. Нашите делегати разказаха подробно на общността за церемонията, начина на гласуване и позитивната обратна връзка, която получихме в София. Наградата още повече ни мотивира и тази година кандидатстваме дори с два проекта.

Ще споделите ли с нас, какъв бе ефектът и по какъв начин беше използвана наградата от конкурс АГОРА 2016?

Паричната награда беше инвестирана в довършителните работи по ремонта на помещението ни, а пластиката и грамотата вече стоят на видно място в читалището.
Ефектът за нас беше, че успешно отворихме врати на 1 септември 2016 и от тогава предлагаме ежеседмична културна програма. Приключването на ремонта ни позволи най-после да се посветим на работа по проекти и събития - силната ни страна.

Какви препоръки бихте дали на своите колеги, които имат желание да развиват и включват местните общности в значими граждански инициативи?

На всички препоръчваме да бъдат активни в търсенето на партньори - граждански организации, бизнес, училища, университети, клубове и т.н. Въвличането на повече заинтересовани страни в един проект или кауза носи ползи за всички страни, повишава капацитета на екипа и привлича повече публика/участници.Назад