Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Как община Бойчиновци подпомага развитието на нови и традиционни културни прояви?

Петък, 23 Юли 2021

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Бойчиновци е вторият, който обяви сесия за финансиране през 2021 г. в рамките на проекта Платформа АГОРА „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансово подкрепен от Фондация "Америка за България". „Гражданска инициатива за подпомагане развитието на нови и традиционни културни прояви в община Бойчиновци" е приоритетната област на Фонда за 2021 г. Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 2 500 лв. Инициативите ще бъдат с продължителност от 2 до 3 месеца и могат да се реализират в едно или повече населени места на територията на община Бойчиновци.

Общият бюджет на фонда е 10 000 лв. и е осигурен от Община Бойчиновци и Платформа АГОРА.

Кандидатурите се изготвят във формуляр по образец, където се посочват и финансовите параметри на инициативата. Формулярът (запазен в pdf и/или Word формат) се изпраща по електронна поща на адрес: munb@mail.orbitel.bg, или на хартиен носител в запечатан плик с надпис, до общинска администрация Бойчиновци на адрес: община Бойчиновци, ул. Г. Генов № 2, град Бойчиновци 3430 (стая 101).

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на г-жа Ваня Николова Симеонова, мл. експерт ХД и Образование в община Бойчиновци, тел. 09513/22-36, вътр. 23, е-mail: v_simeonova1965@abv.bg 

Крайният срок за подаване на формулярите е 17:00 ч. на 23 август 2021 г.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация за отворената сесия на фонда, може да получите на интернет страницата на Община Бойчиновци.  

Финансирането на фонда за 2021 г. е осигурено от община Бойчиновци и Платформа АГОРА в рамките на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности". Фондът е създаден в партньорство между община Бойчиновци и Платформа АГОРА през 2018 г.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.

Фондация "Америка за България" Назад