Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Пещера обяви 3 приоритета за сесия 2021

Петък, 06 Август 2021

Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи на община Пещера обяви сесия за финансиране през 2021 г. с три приоритетни области:

  • Приоритетна област I - Подредена, чиста и зелена община Пещера;

  • Приоритетна област II - Насърчаване и стимулиране създаването на привлекателни културни продукти;

  • Приоритетна област III - Спорт и здраве за децата и младежите.

С обявяването на настоящата процедура за прием на проектни предложения се продължава и надгражда създаденото партньорство между Платформа АГОРА и Община Пещера при изпълнение на съвместните дейности при създаването и функционирането на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи. Фондът е третият, който обяви своя сесия за 2021 г. в рамките на проекта на Платформа АГОРА „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансово подкрепен от Фондация Америка за България. Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 2 500 лв., а минималният - 1 000 лв. Инициативите ще бъдат с продължителност до 3 месеца и трябва да се реализират на територията на община Пещера.

Общият бюджет на фонда е 15 000 лв. и е осигурен от Община Пещера и Платформа АГОРА.

Проектните предложения се подават в Центъра за административно обслужване в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: наименование на подателя, адрес, телефонен номер, електронна поща и наименование на проектното предложение. Телефон за връзка: 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.118 - Весела Хамамджиева.

Крайният срок за подаване на формулярите е 17:30 часа на 27.08.2021 г.

Пакетът с документи, необходими за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения е достъпен на интернет страницата на Община Пещера.

Фонд за подкрепа на местни инициативи на община Пещера е създаден в партньорство между община Пещера и Платформа АГОРА през 2018 г.

Подкрепата за Платформа АГОРА по настоящия проект е осигурена от Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.Назад