Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Открийте света на хората от третата възраст в Европа с проект ДЕНТА

Четвъртък, 23 Септември 2021

Европейският проект „Откриване на европейски съседи в третата възраст" (ДЕНТА) се реализира в рамките на 2 години от 8 организации от 4 държави в Дунавския регион (Германия, Сърбия, Румъния и България) и с партньори от Франция и Италия по програма Еразъм + на ЕС, „KA 2 стратегически партньорства". Целта бе да се научи повече за ежедневието на хората над 60 годишна възраст в различните европейски държави, партньори по проекта.

Координатор на проекта, който стартира през есента на 2019 г. е Институтът за виртуално и реално образование на възрастни към Университета в гр. Улм, Германия. Заключителната партньорска среща се състоя на 6-7 септември 2021 г. в гр. Ван, Франция, където бяха представени резултатите от работата по проекта от участници от България - София и Русе, Румъния - гр.Тимишоара, Сърбия - гр.Белград, Германия - Улм и Франкфурт, Франция - гр. Ван и от Карбония, остров Сардиния, Италия.

Този проект е чудесна възможност да задълбочим сътрудничеството и взаимното разбирателство между европейските съседи. Бе изграден мост между поколенията и между съседите в други европейски страни, образно казано се създадоха приятелски връзки от Черно море през Европа и Средиземноморието, чак до Атлантическия океан. Общуването и сътрудничеството допринесе за намаляване на предрасъдъците и затвърди усещането за една обща Европа", споделя Кармен Щаделхофер, координатор на проекта от гр.Улм, Германия.

Какво е повлияло върху живота на възрастните хора, какво ги мотивира и как живеят те днес?" Картината, съставена от различни интервюта, снимки и кратки видео клипове оформи портрети на хората от третата възраст чрез тяхното ежедневие, хобита и занимания, социални връзки и ангажираност, но и показа предизвикателствата, пред които са изправени. Разработването на хронология на събитията, улесни разбирането на тази сложна картина в контекста на различни социални и социо-политически условия, в които живеят различни поколения в европейските държави участващи в проекта.

Всяка местна група в страната партньор по проекта направи поне по 15 интервюта на местния език с превод на английски. Членовете на местните групи дискутираха избора на интервюирани, подходите и методите за провеждане на интервю, методи за творческо писане и други. Освен това групите дискутираха интервютата, запознаха се помежду си и разговаряха за интервютата на останалите партньори.

От всички направени интервюта, всяка местна група подбра 3, които бяха разработени по-детайлно под формата на видео. 24 кратки видеа разказват историите на хора от различни декади на третата възраст, като представят в детайл ежедневието им, хобита, интереси и други техни любими занимания. Самите членове на местните групи получиха подкрепа в процеса на създаване на видеата, като изготвиха и кратки субтитри на 6 езика, за да улеснят възприемането от аудиторията на историите.

В допълнение към интервютата бяха създадени два типа хронология на събитията:

1) историческа, където са посочени събития, които пряко или косвено са белязали живота на интервюираните;

2) социално-икономическа, която дава информация за ситуацията на възрастните хора във всяка страна, партньор по проекта. Информацията за хронологията на събитията в исторически и социално-икономически план е налична на английски език.

За повече информация посетете сайта на проекта.

Контакти:

Carmen Stadelhofer
Schweinmarkt 6 - 89073 Ulm (Germany)
тел: +49 (0) 731-379951-66
email: carmen.stadelhofer@uni-ulm.deНазад