Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Пристъпваме в 2023-та година с театрални предания

Понеделник, 19 Декември 2022

В края на годината, АГОРА с партньорство със сдружение „Мале-мале” започна изпълнението на проекта „Театрални предания”, който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “Социално ангажирани изкуства”, модул „Работа с общности и групи в неравностойно положение”. Проектът ще се изпълнява в с.Ослен, община Криводол.

Целта е чрез разширеният достъп, културното образование и участието в творчески дейности да се насърчи креативността, създаването на творчески процеси и продукти, демонстриращи специфични характеристики на общността и развиващи чувството й за идентичност. Културната идентичност е чувството да бъдеш включен, да бъдеш част от група или култура. Важното при културната идентичност е че тя дава съмосъзнание по отношение на обществото, в което живеем. Културната идентичност също така позволява на хората да се свързват с останалите и да ценят другите култури.

В България основната мрежа за масов достъп до култура са читалищата, а в малките населени места са и единствените такива организации. АГОРА цели да свърже професионалистите – от Куклен театър „Мале мале” през читалище „Развитие 2022”, с.Ослен Криводол с децата от местната общност. Така чрез средствата на кукления театър и през споделен креативен процес ще се създаде интеракция между членовете в общността за създаване на творческия продукт – собствено театрално представление. Повече за самият проект може да научите тук , както и от предстоящите ни съобщения в социалните медии.

Реализацията на проекта ще разшири и надгради дългогодишните усилия на Платформа АГОРА за изграждане на капацитета на българските читалища като съвременни общностни центове, прилагащи подходи за развитие базирани на култура. Културата, като инструмент за развитие е и тема в обучителната дейност на АГОРА и в множество подкрепени от нея инициативи.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “Социално ангажирани изкуства”, модул „Работа с общности и групи в неравностойно положение”.Назад