Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс АГОРА е отворен за прием на кандидатури!

Понеделник, 20 Март 2023

Конкурс АГОРА обявява XIII-то си издание в търсене на най-успешните инициативи за общностно развитие, реализирани от читалища през 2022 г.

В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, реализирали самостоятелно или в партньорство проекти, кампании или инициативи за развитие на своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат, постигнат през 2022 г. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като сред финалистите може да бъде само едно от тях.

Финалистите в Конкурс АГОРА 2022 ще се излъчат от конкурсно жури, членовете на което са специалисти в сферата на общностното развитие, гражданския сектор и читалищата.

 

Журито ще излъчи 5 финалиста измежду кандидатите в пет категории:

  • „Общност в развитие";
  • „Солидарност и хуманност";
  • „Изкуство и култура за развитие";
  • „Перспективи за израстване";
  • „Най-продуктивно партньорство".

Петте финалиста в Конкурс АГОРА 2022 ще получат наградната пластика на Конкурс АГОРА, изработена от скулптора Марияна Кушева, както и специални отличия - плакет Конкурс АГОРА 2022, сертификат и предметни награди.

За четвърта година ще бъде връчена специална награда „Наследство БГ" за съхраняване на културното наследство на България, осигурена от СУ „Климент Охридски" - проект BG05М2ОP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ".

Събитието се организира от Платформа АГОРА в партньорство със Софийския Университет „Климент Охридски" - проект BG05М2ОP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ", НЧ "Братство 1869", гр. Кюстендил и НЧ "Обединение 1913" , гр. Кърджали.

Конкурс АГОРА се реализира с медийната подкрепа на Информационен портал за НПО в България ngobg.info.

За да кандидатствате, се запознайте с РЕГЛАМЕНТА на конкурса.

Въпроси във връзка с конкурса се изпращат само в електронен формат на office@agora-bg.org до 10 април 2023 г.

Краен срок за подаване на кандидатури - 20 април 2023 г.

ФОРМУЛЯР на Конкурса.

  

                                                                             С подкрепата на:

 

 
 
 

 

 

                                                                                       С медийната подкрепа на:

                                        
      


Назад