Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Представяне на резултатите по проект „Преносими умения извън училищна среда” (SOUL Skills)

Сряда, 26 Април 2023

Платформа АГОРА и Фондация ГИС-Трансфер Център, като изпълнители на проект „Преносими умения извън училищна среда" (SOUL Skills) по програма Еразъм + в партньорство с образователни и изследователски институции от Франция, Италия, Испания, Гърция и Исландия, разработи и ще представи иновативна методология за оценка степента на развитие на седем основни преносими умения при деца на 6-12 години: разбиране на устен и писмен текст, аналитично мислене, творчество, любопитство, емоционален контрол и поведение, отговорно взимане на решение и общуване.

Събитието ще се проведе на 29.04.2023 - събота, от 11:00 - 15:00 ч. в залата на СофияЛаб (Асоциация за развитие на София), ул. Сердика №1, етаж 3.

Ще бъдат представени резултатите от проекта:

  • Децата след социална изолация поради Ковид-19 резултати от сравнително проучване с акцент върху изводите за България

  • Модел на оценка за развитие преносими умение, която да даде възможност на преподаватели и родители да са информирани за развитието на деца на възраст 6-12 години;

  • Иновативен метод - Раздвижи ума си, за целенасочено развитие на критично и аналитично мислене, разбиране, творческо мислене и вземане на решение, който ще е представен от автора

  • Методи и техники за работа с деца и дислексия

По време на семинара ще се обсъждат въпроси, свързани с използване на различни методи и техники, които развиват преносимите умения на учениците, учители от начален курс на обучение и преподаватели в извън класни занимания ще споделят своя опит от приложение на алтернативни подходи на преподаване, свързани преносимите умения.

Семинарът е предназначен за директори и преподаватели от началния курс на обучение, преподаватели в сферата на неформалното образование: в читалища, образователни центрове, кооперативи и др. експерти от МОН и представители на местната власт, свързани с образованието.

По време на семинара присъстващите ще имат възможност за пряк контакт с лекторите и обмен на свой опит при въвеждане на иновативни техники.

Проект „Преносими умения извън училищна среда" се изпълнява в рамките на Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, стратегически партньорства в отговор на ситуацията с Ковид-19, Партньорства за творчество и е съфинансиран от Програма Еразъм + на Европейския съюз.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.Назад