Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Краен срок - Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Бойчиновци

Четвъртък, 30 Юни 2022

Проектните предложения за финансова подкрепа на местна инициатива се изпращат на хартиен носител, в запечатан плик с надпис, до общинска администрация Бойчиновци, с адрес: община Бойчиновци, ул. Г. Генов № 2, град Бойчиновци 3430 или по електронна поща на адрес: kmet@boychinovtsi.bg.

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на г-жа Ваня Николова Симеонова, ст. експерт ХД и Образование в община Бойчиновци, тел. 09513/22-36, вътр. 23, е-mail: v_simeonova1965@abv.bg. Назад