Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Одобрени проекти от Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец

Четвъртък, 15 Септември 2022

На 15.09.2022 г. в община Лясковец, д-р Гецова и г-жа Лисичкова подписаха договорите за финансиране на проекти от Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец. Приоритетната област на фонда тази година е „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот" за насърчаване участието на общността при решаването на местни проблеми, прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот на общността.

Одобрените проектни предложения са 5 на обща стойност 14 117,79 лв, от които 9 117,79 лв. финансиране от Община Лясковец и 5 000 лв. - финансиране от „Платформа АГОРА". Проектните предложения са на неправителствени организации и читалища, които допринасят за развитие на местната общност и осъществяват дейността си на територията на Община Лясковец. Ето кои са те:

  • ЦДГ „Пчелица", гр. Лясковец - през настоятелството на ДГ ще подобри пространства в градината чрез реконструирането на съществуващо в миналото съоръжение за басейн, трансформирането му и създаване на място за провеждане на разнообразни културни, спортни, обществени събития и мероприятия, детски прояви, спектакли, представления и други;
  • НЧ „Развитие 1902" - с. Мерданя цели да обогати и разнообрази културната среда в читалището със закупуване на традиционни костюми за Танцов клуб „Цветница". Оборудването със сценични костюми за новосформирания клуб ще подобри качеството на културния живот сред местната общност, ще създаде възможност за откриване и доразвиване на нови таланти сред младото поколение и ще съхрани българския фолклор, бит, традиции и култура в с. Мерданя;
  • НЧ „Развитие-1894" - с.Драгижево ще подобри условията за развитие на талантливи деца и младежи от селото. С реализацията на проекта ще се закупи ново оборудване за Клуб на младия самодеец, което ще спомогне за реализиране на бъдещи съвместни инициативи, в които по-възрастните самодейци ще предават своя опит и умения на младите за продължаване на традициите.
  • ДГ „Радост", гр. Лясковец цели да подобри качеството на образователния процес в градината чрез закупуването на система за интерактивен под за развиване на уменията у децата за работа в екип, социализация и взаимодействие с представители на общността в лицето на родителите. Използването на дигиталните технологии е отлично средство за възприемане и затвърдяване на знанията и като цяло разбиране на съвременния свят.
  • Сдружение „Партньори за Лясковец" ще реализира проект, които е свързан с подобряване състоянието на обществени места в град Лясковец и по-специално обновяване на две автобусни спирки и изработка на информационни табла с исторически факти за град Лясковец и известни лясковчани от миналото.

Фонд за подкрепа на местни инциативи - Лясковец бе създаден в партньорство между община Лясковец и Платформа АГОРА през 2018 г.

Подкрепата за Платформа АГОРА по настоящия проект е осигурена от Фондация „Америка за България" . Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.

 

 Назад