Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс за рекламни картички на гр. Никопол

Петък, 26 Август 2011

Младежкият доброволчески център към „НЧ Напредък 1871" обявява конкурс за рекламни картички на гр. Никопол.

Можете да изпращате до три предложения, които трябва да притежават някоя от следните харакетристики:

  • - да са на хартиен носител с размер минимум 20 см. широчина;
  • - да са в електрон формат (.jpg) минимум 1600 пиксела широчина;
  • - да са във векторен формат (.eps, .cdr).

Задължително условие е изображенията да са авторски!

Рекламните картички са предназначени за благотворителна разпродажба в дарителска кампания, като с набраните средства ще бъде изграден паметен знак на епископ Филип Станиславов, написал в гр. Никопол и отпечатал в Рим през 1651 г. Абагар - първата печатна книга на български език.

Дарителската кампания се реализира в рамките на местната инициатива „Младежки доброволчески център" по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втора фаза" на Сдружение „Платформа АГОРА", финансиран от Фондация „Америка за България".

Предложението, класирано на първо място, ще бъде откупено и ще бъде обявено в медиите на 7 октомври 2011 г. - Световен ден на усмивката. Името на автора ще бъде отпечатано на картичката.

Срокът за представяне на предложенията е 03.10.2011 г. на адрес:

5940 гр. Никопол, ул. „Хр.Ботев" №6, „НЧ Напредък 1871" - „За конкурса". Предложенията могат да се изпращат и на електронен адрес napredak1871nl@abv.bgНазад