Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Лятно кино в Никопол

Вторник, 22 Септември 2009

По инициатива на екипите на Проектите на Община Никопол - "Придобиване на умения за създаване на потенциална местна инициативна група на територията на община Никопол", по ос 4 на ПРСР и ЦСРИ "Заедно можем повече", финансиран от Министерство на труда и социалната политика, Фонд "Социално подпомагане" и НЧ "Напредък 1871", гр. Никопол с конкретната помощ на доброволеца от Корпус на мира на САЩ за България - Били Нокс на 27.08.2009 г. вечерта в двора на читалището бе организирано лятно кино. Идеята е свързана с възстановяването на традициите и привличането на нови любители на седмото изкуство.

Пред близо сто зрители в "кинопрегледа" бяха презентирани целите, дейностите и очакваните резултати на посочени проекти на община Никопол и проекта на сдружение "Платформа АГОРА" - "Активни граждански общности чрез читалищата в България", на който читалището е партньор. И трите най-нови проекта имат обща цел - активизиране на гражданското общество и финансовите ресурси за по-добро икономическо развитие на общината и предоставяне на нови и алтернативни социални услуги в общността. Организаторите поеха обещание - всеки четвъртък да има безплатна кинопрожекция. Кинопрожекциите продължават и през месец септември в лекционната зала.

Информацията подготвиха: А.Димитрова, Координатор на проект и Н.Христова, Секретар на НЧ "Напредък 1871", гр. Никопол Назад