Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Станете спомоществователи – празнувайте 6 декември

Петък, 04 Декември 2009

Поздрави за дарителите, които ние наричаме СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ - те от сърце дават пари, книги и даряват и под друга форма на НЧ "Напредък 1871" гр.Никопол в тези трудни години. С тяхна помощ и участие в читалище"Напредък 1871" се изпълнява прекрасен проект - „Никополските будители - големият капитал на малкия град", подкрепен от Платформа АГОРА. С набраните средства ще се подпомогне изграждането на Паметен знак за никополските будители и ще се обнови детския отдел на библиотеката.

Вие приятели, можете да направите 6 декември и Ваш празник, като станете част от една благородна инициатива започнала в Никопол - да дарите по банков път, с пощенски запис, лично или по човек, толкова колкото можете да заделите от скромните си финанси, да подарите книги или да закупите билет от томболата на символичната стойност от 1 лв. Билетите са с номера от 1 до 800. Срещу един или повече лева ще запишем вашето име срещу желания/те от Вас номер/а. С това, ВИЕ вече се потенциален Печеливш, Изпълнител, Потребител и Спомоществовател на читалищния проект!

Очакваме чрез вашата съпричастност, помощ и съдействие да привлечете ваши приятели и близки като им разкажете за нас и желанието ни за реализиране на една благородна инициатива със събраните от томболата и в дарителската кампания средства.

Дарителските ни сметки са в Банка ДСК - Нл. BIC STSABGSF,

в лв. BG43STSA93000017630036 и в долари BG32STSA93000017631107.

Адрес: НЧ "Напредък 1871", ЗА ПРОЕКТА,

ул."Христо Ботев" №6, гр.Никопол, П.К.5940

Информацията подготви Николинка Христова, Секретар на НЧ "Напредък 1871", гр. Никопол.


Назад