Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Фестивал на поколенията – Люлебургас

Сряда, 27 Май 2015

Платформа АГОРА - клон Бургас открива фестивалния сезон с най-новото попълнение във фестивалното ни семейство. Заедно с партньорите от СОУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас и гимназия Люлебургас, Турция ви каним на първите издания на "Фестивал на поколенията". Фестивалът и международната конференция "Знания за поколенията" ще се проведат като огледални събития от двете страни на границата, съответно в градовете Люлебургас, Турция (29 и 30 май 2015 г.) и Бургас, България (05 и 06 юни 2015 г.).

Нека си припомним как се стигна до тук!

Съвместната работа започна през есента на 2014 г. като целта на партньорите бе да се създаде среда за общуване между поколенията на база акумулиран социален и културен опит за постигане на социално развитие и създаване на връзки за социална сплотеност в трансграничния регион.

В рамките на проекта в училищата партньори се формираха младежки групи, които работиха в "поколенчески екипи" с възрастни хора по избрани от тях теми. Част от съвместните дейности на учениците и възрастните хора бяха директно свързани с техните корени - проучване и създаване на родословно дърво. Следвайки разработената в рамките на проекта методология за извършване на проучвания, учениците работиха усилено и дойде времето да споделят резултатите, удовлетворението и получените нови знания с по-широка публика. В резултат от работата в Артистичните ателиета в двете партньорски страни и извършените проучвателни родови дейности се създадоха нови културни продукти, интерпретиращи отношенията и общуването между поколенията:

  • театралната постановка „Някога, някога" - драматизация по сюжет от родови истории събрани от ученици от СОУ "Епископ Константин Преславски", гр. Бургас;
  • музикално-танцовото шоу "Нашият фолклор от Анадола до Балканите" гимназия Люлебургас;
  • фото изложба "Поколения".

На 29 май 2015 г. в Люлебургас ще се проведе международна конференция "Знания за поколенията", където учени, изследователи и преподаватели от България и Турция ще говорят за приемствеността и комуникацията между поколенията, за това какво е съвременното значение на знанието за поколенията. Конкретно ще споделят каква методология на изследователската работа при изработване на родословни дървета в транс-граничния регион са приложили при работата си по проекта. Друга важна тема, която ще се разисква по време на конференцията е свързана с лексикалният фонд на поколенията - как се развива езика, как е набиран лексикалния фонд в транс-граничния регион Люлебургаз - Къркларели и Бургас - Странджа. Ще бъде споделен положителния опит във взаимодействието между младежите и по-възрастното поколение от двете страни на границата.

Фестивалът на поколенията е събитието, което демонстрира ефективността на приложените подходи и визуализира резултатите от диалога и сближването на поколенията. Концепцията на Фестивала е в серия от събития, отворени за широката публика да се демонстрират добри поколенчески практики.

Вторият ден от програмата - 30 май 2015 г. - е посветен на Фестивала и в отворените пространства младежите ще представят опита си като споделят с посетителите „Как се прави родословно дърво?" и ще ги запознаят с резултатите от своята работа. Също така домакините от Люлебургас са подготвили "игра на думи" със събраните от учениците думи в "Речник на поколенията", както и традиционни турски поеми, които ще представят на участниците във Фестивала. През деня ще може да бъде видяна и фотоизложбата "Поколения".

Вечерта на 30 май 2015 г. ще бъде премиерата на културните продукти - театралната постановка „Някога, някога" на учениците от СОУ "Епископ Константин Преславски", гр. Бургас и музикално-танцовото шоу "Нашият фолклор от Анадола до Балканите" на домакините от Гимназия Люлебургас, Турция.

На сцената ще се изяви и вокалната група "Морски звънчета", както и Дарен Радев, всички те възпитаници на СОУ "Епископ Константин Преславски", гр. Бургас.

Скоро очаквайте и програмата на "Фестивал на поколенията" в гр. Бургас и предшестващата го международна конференция "Знания за поколенията", която ще се състой на 05 юни 2015 г. от 13:30 ч. в Културен център "Морско казино", зала "Петя Дубарова".

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Турция (CCI номер: 2007CB16IPO008-2013-3-040). Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се носи от сдружение "Платформа АГОРА - клон Бургас" и по никакъв начин не отразява вижданията на ЕС или Управляващия орган на програмата.
 
 

 

 

   Назад