Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Родова история и обмен между поколенията в Люлебургас

Сряда, 03 Юни 2015

На 29 и 30 май 2015 г. в гр. Люлебургас, Турция се проведоха първите публични събития в рамките на "Фестивал на поколенията" - партньорски проект на Платформа АГОРА - клон Бургас, СОУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас и гимназия Люлебургас, Турция.

Международната конференция "Знания за поколенията" се проведе на 29 май 2015 г. в гр. Люлебургас и предостави изключителната възможност за трансграничен обмен по теми като "Приемственост между поколенията - форми и начини на изследване", представена от доц. д-р Рая Стайкова, Институт за развитие на обществата и знанието, БАН и "Словното богатство - как езикът се развива", представена от доц. д-р Андрей Бояджиев, СУ "Климент Охридски. Учителите от партньорските училища в Бургас и Люлебургас представиха методологията на изследователската работа, която са приложили при изработване на родословни дървета, съответно в региона Люлебургаз - Къркларели и Бургас - Странджа. Особено вълнуващо и интересно бе представянето от самите ученици на проучването и изготвянето на родословни дървета, както и събирането на родови истории.

В рамките на конференцията бе представена методологията и работата по изготвяне на „Речник на поколенията", както и крайния резултат - самия речник в две части, а именно думи, които се използват от младите хора, но са неразбираеми за възрастните и такива, които използва по-възрастното поколение, но са непонятни за тийнейджърите. От българска страна, речникът бе представен от Таня Петрова, главен учител по български език и литература в СОУ „Епископ Константин Преславски" - Бургас. Гост на конференцията бе и Началника на РИО - Бургас инж. Виолета Илиева, която приветства участниците.

"Фестивалът на поколенията" се проведе на 30 май 2015 г. и в изложба на открито учениците представиха своите родословни дървета, а също така бе експонирана фото изложбата "Поколения". Възпитаниците на СОУ „Епископ Константин Преславски" - Бургас изнесоха концерт от български песни за Бургас и морето и представиха театрална постановка, изготвена на база на събрани от тях родови истории под заглавието „Някога, някога". Фестивалната вечер завърши с ефектно светлинно музикално-танцовото шоу "Танцът на поколенията" на домакините от Гимназия Люлебургас, Турция.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Турция (CCI номер: 2007CB16IPO008-2013-3-040). Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се носи от сдружение "Платформа АГОРА - клон Бургас" и по никакъв начин не отразява вижданията на ЕС или Управляващия орган на програмата.
 
 

   Назад