Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Приключи Програмата за активно гражданско участие и лидерство

Сряда, 24 Февруари 2016

От 11 до 14 февруари 2016 г. в гр. София се проведе последният трети модул от обучението "Програма за активно гражданско участие и лидерство" на Сдружение "Платформа АГОРА" и Българското училище за политика "Димитър Паница" в рамките на проекта "Предизвикателства, променящи живота". Практическите задачи бяха в основата на заключителния модул на програмата, който включваше представяне на анализ на заинтересованите страни по конкретните проблеми в 12-те общности, планиране и провеждане на застъпнически кампании, мобилизиране на местни ресурси и как да предизвикаме интереса на медиите и да защитим тезата си по време на интервю.

Първият ден от обучението бе посветен на преговори с различните заинтересовани страни, както и включване на заинтересованите страни в процеса на изработване на публични политики. Лекциите стъпиха на анализа на заинтересованите страни, изготвен от всеки от участниците по проблемите, идентифицирани от местните общности.

Вторият ден Даниела Димитрова от СПОФ "Читалища" представи разнообразни възможности за мобилизиране на местни ресурси. Програмата продължи с лекция на психолога Неделчо Неделчев за воденето на групови дискусии и как да проведем ефективна работна среща. Следобедната сесия и сутринта на третия ден бяха посветени на планирането и провеждането на застъпническа кампания. В работата в малки групи участниците разработиха планове за застъпнически кампании по проблемите, поставени от местните общности. Лекцията беше подготвена от политологът д-р Ангелина Марковска.

По време на третия курс от програмата имаше специална лекция, посветена на етикет и протокол. Лектор беше експертът по протокол Анатолий Пазийски.

Участниците имаха и лекции, посветени на работа с медиите. Журналистът Бойко Василев, водещ на телевизионното предаване "Панорама" по БНТ, говори за планиране на медийна кампания и за основни правила за даване на телевизионно интервю. Участниците имаха възможността да упражнят поведение пред камера и бяха интервюирани от топ журналиста, който им даде обратна връзка с препоръки.

Последният ден на обучението бе посветен на заключителна дискусия и закриване с раздаване на сертификати на успешно завършилите "Програма за активно гражданско участие и лидерство".

Следващият етап за работата в общността на местните лидери е подготовката на варианти за решение на общностните проблеми по места и представянето им по време на заключителните дискусии през март 2016 г.

Платформа АГОРА и Българското училище за политика „Димитър Паница" в партньорство с 12 читалища от цялата страна работят за подпомагане на местните общности и лидери в разработването на механизми за решаване на проблемите в общността, като по този начин ще повишат гражданското участие в процесите на вземане на решения. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.Назад