Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Граждански форуми в гр. Никопол

Сряда, 24 Февруари 2010

На 19 февруари 2010 г. в НЧ "Напредък 1871", гр.Никопол се проведе публичен форум за обсъждане на общинска програма за честване на Народните будители. Важно е да се отбележи, че програмата е изготвена в хода на изпълнение на инициативата на читалището - „Никополските будители - големият капитал на малкия град", подкрепена от сдружение "Платформа АГОРА" и финансирана от Фондация "Америка за България". Програмата е разработена в съответствие с Плана за развитие на Община Никопол - 2007 - 2013 г., "Приоритет 2: Създаване условия за духовно, физическо и социално развитие на населението, развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот". Тя произтича от потребността за следване на достойния пример на най-светлите имена на българското духовно минало, които са допринесли за запазване духовната стабилност във всяко селище в Община Никопол. Можем да ги извадим от забвение като проучим, издирим и спомним тези личности и техните дела и им отдадем заслужена почит.

Форум в Никопол

Изпълнението на програмата за честване на Деня на народните будители, ще даде възможност за: създаване на предпоставки за партньорства, опазване на културно - историческото наследство в епохата на глобализация, удовлетворяване нуждите на децата и младите хора за запознаване с миналото на родния край, усещане за пълноценно участие и съзидателство в живота на местната общност. Програмата е традиция на миналото, предизвикателство на настоящето и надежда за добро бъдеще.

Също така по време на форума бе обсъден и приет план за работата на Детски център "Приятели на краезнанието и пазители на историческата и културна памет на родния край" (дейност към читалищната библиотека), което е един устойчив резултат за работа с подрастващите чрез разнообразни форми и в бъдеще. Най - интересни бяха дебатите в гражданското обсъждане при набиране идеи за паметен знак на Никополските будители. Оформи се становище - паметния знак да бъде самостоятелен обект, поставен на подходящо място в града.
Инициативите на читалищния проект: подпомагане изграждането на Паметен знак за никополските будители и обновяване детския отдел на библиотеката бяха предложени от гражданите и се реализират със средства събрани чрез дарителска кампания и доброволен труд на гражданите.
На 26 февруари 2010 г. от 14 ч. е заключителният форум по проекта, който е открит за всички граждани.

Информацията подготви Николинка Христова, Ръководител на проекта и секретар на НЧ "Напредък 1871", гр. Никопол.


Назад