Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Споделен опит в Никопол

Вторник, 06 Април 2010

На 18 март 2010 г. в гр. Никопол се събраха представители на читалищата от общината (Асеново, Въбел, Дебово, Евлогиево, Жернов, Муселиево, Новачене, Санадиново, Черковица), както и от съседни общини, за да участват в среща за споделяне на опит и добри практики. НЧ "Напредък 1871" представи местната инициатива „Никополските будители - големият капитал на малкия град", подкрепена от сдружение "Платформа АГОРА" и финансиран от Фондация "Америка за България".

По време на срещата членовете на екипа споделиха трудностите, удовлетворението и резултатите, които са постигнали с помощта на общността и местните власти при изпълнение на инициативата. Работата им предостави възможност за разработване, приложение и популяризиране на механизъм за стимулиране на гражданската активност в по-малките градове чрез читалището. Като най - интересни се откроиха дебатите по време на гражданските форуми за набиране на идеи за паметен знак на Никополските будители и общинската програма за честване на народните будители. Акцентът бе откриването на дарителската кампания с карнавал "Дари, за да бъдеш дарен!" през месец октомври 2009 г. Кампанията продължава и до момента дарили пари, книги и вещи са 237 физически и юридически лица като общия размер на даренията възлиза на 3376 лв. Географията на дарителите включва представители от всички 14 селища от община Никопол, както и от девет големи български градове и дори от Австралия! Финансовите постъпления са в размер 1674 лева, като има четирима дарители, които даряват пари за втори път.

Представени бяха и инициативите на другите пет читалища-партньори по проекта на Платформа АГОРА "Активни граждански общности чрез читалищата в България". Програмният координатор на Платформата, г-жа Илиева запозна присъстващите тридесет и пет участника с гражданските инициативи, които се случват „отдолу нагоре" с участие в Тополовград, Копривщица, Червен бряг, с. Момчиловци (община Смолян), с. Куртово Конаре (община Стамболийски).

Писано яйце

По-рано през деня се проведе за седми пореден път конкурса „Писано яйце". В него взеха участие осем отбора от ученици в начален курс. Докато тридесет и двамата малки художници ентусиазирано изписваха гипсовите яйца с единствената мисъл да спечелят първото място, техните класни ръководители разговаряха в обновеният детски отдел на библиотеката как да проведат маратон по четене. Идеята е да се проведе верижно четене на детски стихотворения от книгата на местната поетеса Юлия Иванова - „Мило внуче" по време на седмицата на детската книга и изкуствата за деца през април 2010 г. Накрая всеки отбор получи за награда книгата, грамота и голям пъзел. По традиция изрисуваните яйца сe представят в изложбата „Писано яйце за чудо и приказ", която се помещава в читалището.Назад