Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Специална награда „Братство“ за "Тамбури дрънкат"

Понеделник, 30 Март 2020

Поставихме си за цел да възродим прекъснатата традиция за обучение и свирене на тамбура и да възстановим съществувала в миналото детска тамбурашка група. В срещи, разговори и открити уроци в училищата запознахме децата с местния бит, фолклор и традиции. Желанието ни бе да провокираме интереса им към народната музика, като представим характерния за региона музикален инструмент тамбура и с това да ги привлечем да се научат да свирят на този рядък инструмент. В рамките на проекта изработихме тамбури, закупихме музикални школи за начално обучение по тамбура, квалифицирани музикални педагози и музиканти проведоха 9-месечно обучение по елементарна теория на музиката, солфеж и тамбура. Децата представиха наученото в концерт. Отпечатахме информационна брошура за местния фолклор и мястото на тамбурата в него със снимков материал и информация за музикалната школа по тамбура. Проведохме открити уроци "Представяне на тамбурата" с демонстрация на свирене на тамбура в училищата и в читалището с участието на над 200 деца на възраст 11-17 г. В школата по тамбура преминаха обучение 15 деца, а с най-напредналите сформирахме тамбурашка група, която вече има свой репертоар и концертни изяви. С малките тамбурджии пеят децата от народния хор на детския фолклорен ансамбъл „Чепинче". В този си състав - детски народен хор и детска тамбурашката група записахме участието им в инициативата „Голямото писане на великденски яйца", в концерт по повод 70 годишния юбилей на ПГГС "Иван Вазов" и в съвместна фолклорна програма по проект по програма „Еразъм+".

Проектът "Тамбури дрънкат" на НЧ Св.св.Кирил и Методий - 1905", гр.Велинград продължи 10 месеца, с бюджет от 6 000 лв. и се финансира чрез социалната инициатива на ЛИДЛ - България "Ти и Лидъл за по-добър живот". След приключване на проекта, читалището финансира със собствени средства школата по тамбура.Назад