Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Стартира фондонабирателната кампания „Местната филантропия – мисия възможна” в гр. Никопол

Сряда, 30 Март 2011

С благотворителна изложба - базар на г-жа Анелия Димитрова стартира фондонабирателната кампания „Местната филантропия - мисия възможна" по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап" на сдружение „Платформа АГОРА" в гр. Никопол. В рамките на проекта „НЧ Напредък 1871" и местната общност ще работят за изпълнение на инициативата „Младежки доброволчески център", подкрепена от сдружение "Платформа АГОРА" и финансирана от Фондация "Америка за България". Утвърдени и вече тествани инструменти за фондонабиране ще се обогатят и с въвеждането на иновативни за територията на Никопол и региона инициативи.


Г-жа Анелия Димитрова подготви два вида експонати за изложбата - базар: рисунки на исторически и културни забележителности от Никопол върху дърво и рисунки върху стъкло, всички те са уникални и изпълнени с професионализъм. Част от събраните средства художничката ще дари за изпълнение на местната инициатива. Като активен член на читалището г-жа Димитрова участва и в проектния екип - координира дейностите с Общинска администрация - Никопол, където е главен експерт „Инвестиции и проекти".

Информацията подготви Николинка Христова, Ръководител на проекта и секретар на НЧ "Напредък 1871", гр. Никопол.

 Назад