Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Завърши „Лидерство в общността”

Понеделник, 05 Декември 2016

На 4 декември 2016 г. завърши последният от цикъла семинари „Лидерство в общността". През ноември и декември Платформа АГОРА проведе три семинара с участието на местни лидери от 12 общини от цялата страна. Видин, Оряхово, Монтана, Дряново, Карлово, Лясковец, Стамболийски, Пещера, Ивайловград, Свиленград, Харманли, Смолян изпратиха свои представители, които обогатиха знанието си и развиха умения за общностно лидерство, комуникационни и презентационни умения, етикет, убеждаваща комуникация и това как да въздействаме на хората, за да постигаме общите си цели.

Първата част на смеинара бе посветена на лидерът в общността и шест теории за лидерството. Емилия Лисичкова, председател на Платформа АГОРА представи осем водещи черти на ефикасните лидери и няколко типа лидерство, формирани като комбинация от тези черти. Презентацията постави акцент върху уменията, от които се нуждае лидерът в общността и как той мобилизира тази общност за общи действия.

Тест за лидерство, който беше част от интерактивния модул на програмата, показа, че преобладаваща част от участниците са умерен тип лидери, според дефинициите и категориите в сферата на лидерството.

Първите дни на всички семинари завършиха с изложба на „крокожабели". Екипи от двойки-участници усъвършенстваха комуникационните си умения, като рисуваха, опирайки се единствено на вербални насоки от своите екипни партньори и на „активното си слушане". Освен награда за най-реалистичните рисунки обаче, бе връчена и „Златна малинка" - за най-отдалечена от оригинала версия.

В рамките на семинара участниците, разпределени в екипи, подготвиха свои публични речи, които изнесоха пред колегите си, предлагайки решение на казус и слоган.

С цел успешно планиране и реализиране на бъдещи местни инициативи участниците се запознаха с "топографията на властта". Познанията им в тази сфера са особено важни за набелязването на основни политическки фигури и институции, върху които да се окаже въздействие при организиране и провеждане на застъпнически кампании по места.

Домакини на семинарите бяха Монтана, Дряново и Харманли.

През месец януари започва втория цикъл семинари, посветени на активното гражданство.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори. 

 Назад