Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Приключи вторият модул „Управление на промяната"

Сряда, 08 Февруари 2017

На 8 февруари 2017 г. завърши последният от цикъла семинари „Управление на промяната". През януари и февруари 2017 г., Платформа АГОРА проведе три семинара с участието на близо 60 местни лидери от 12-те целеви общини от страната. Формиралите се вече общности от обучаеми надградиха усвоеното по време на първия обучителен модул с различни граждански подходи, инструменти и форми за мобилизиране на общността, ефективно използване на местните ресурси, привличане и мотивиране на доброволци.

Първата част на семинара бе посветена на мобилизирането на местни общности. Емилия Лисичкова, председател на Платформа АГОРА, говори за нивата на участие и стъпките в процеса на взимане на решения. Подходът АГОРА бе представен с конкретни примери от опита на Платформа АГОРА, както и различните форми на информиране, консултации, диалог и партньорство, прилагани от АГОРА, членове и партньори, както на национално и регионално, така и на местно ниво. За приложение на своите умения, участниците на практика "проиграха" процеса по съгласуване на позиции, изведоха приоритети и постигнаха консенсус по тях в ролева игра "Обществен форум".

Следващата важна тема в рамките на втория обучителен модул - доброволчеството - бе въведена от представители на Националния алианс за работа с доброволци /НАРД/ с примери от България и света. Участниците научиха защо е важно да има доброволци, какви са темите и каузите, в които се включват различните възрастови групи, какво ги мотивира да доброволстват и каква е реалната полза от доброволческата работа за личността. Бе отделено време на стъпките за анализ на заинтересованите страни, планирането и провеждането на доброволчески инициативи, както и привличането и включването на доброволци в иницитивите и кампаниите на местните общности. Акцент бе поставен върху необходимостта от развитие и подкрепа на доброволците, оказване на признание и устойчиво доброволчество.

Последната част от семинара бе посветена на предизвикателната тема за мобилизиране на ресурси от общността. Участниците се опитаха да разкрият една от най-големите тайни - защо хората даряват, какво ги мотивира и как съответно получат подобаващо признание и благодарности. Те научиха повече за ресурсите, от които има нужда една гражданска инициатива: обществена подкрепа, труд, материални ресурси, услуги и финансови средства. Даниела Димитрова от СПОФ "Читалища" сподели различни техники за набиране на средства подкрепени с примери и посочи специфични за местните общности инструменти и методи. Участниците също споделиха собствен опит, който е довел в някои случаи до непланиран положителен резултат. За финал те упражниха наученото с планиране на фондонабирателна кампания.

Високо оценено от участниците бе споделянето на собствен опит от обучителите и насочване на вниманието към реални рискове при работа по места.

 

Домакини на семинарите бяха Пещера, Смолян и Видин.

На 09 февруари 2017 г. започва третият цикъл семинари, посветени на активното гражданство в гр. Карлово.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори. 

 

 
Фондация "Америка за България"


Назад