Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Мрежа от активни граждани

Понеделник, 27 Февруари 2017

С провеждането на третият модул "Активно гражданство" в градовете Карлово, Свиленград и Оряхово приключи обучителната програма "Лидерство в общността" на Платформа АГОРА. През февруари 2017 г. последният обучителен модул "Активно гражданство" обогати познанията на участниците за различните типове общински фондове за подкрепа на местни инициативи, доразви знанията и уменията им да застъпничат, планират и организират застъпнически кампании.

Емилия Лисичкова, председател на Платформа АГОРА представи типовете фондове за подкрепа на местни инициативи, общи принципи на тяхното създаване и функциониране, условията и реда за кандидатстване с инициативи на местно ниво. Участниците споделиха свой опит от последните години от функционирането на местни фондове и потвърдиха важността от обявяването и спазването на принципите, което е гаранция за успешен старт и изграждане на доверие в общността. Практическите упражнения дадоха възможност на участниците да обсъдят по групи силните и слабите страни на различните типове фондове, да обсъдят с колеги рисковете и предизвикателствата, както и заедно да търсят начини за разрешаването им.

 

 

 

 Съществена част от обучението бе посветена на застъпничеството, включващо принципи и характеристики на застъпничеството, детайлно проследяване на стъпките в застъпническата кампания с подходящи примери от българската практика и споделяне на опит, застъпнически инструменти, както и поуки от проведени застъпнически кампании споделени от Даниела Димитрова от СПОФ "Читалища". Участниците имаха възможност като практическо упражнение да разработят застъпническите кампании по общини, като получиха обратна връзка и взаимстваха от своите колеги приложими за тяхната общност инструменти и подходи.

 

 

 

 

 

Обучението завърши с раздаване на сертификати на участниците в програмата "Лидерство в общността", а тяхната работата по места ще продължи с организиране и провеждане на застъпнически кампании.

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори. 

 

 
Фондация "Америка за България"

 Назад