Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Стартира Обществен форум - Карлово

Четвъртък, 01 Юни 2017

На 31 май в залата на Общинския съвет в общ. Карлово се проведе първото заседание на новосъздадения Обществен форум в общината. Неговата цел бе създаването на Обществен форум и обявяване на първа сесия на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. Събитието се организира в рамките на проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна" на Платформа АГОРА и Община Карлово, финансиран от Фондация „Америка за България".

Фондът в Карлово е първият от поредицата фондове, по създаването на които се работи в дванадесет български общини. Заседанието бе открито от зам.-кмета на община Карлово Антон Минев, който приветства участниците - представители на образователни и културни организации, общинска администрация, кметове на населени места, местния бизнес, НПО, читалища и общински съветници,

Моделът на Обществен форум бе представен от Ива Таралежкова, модератор на първото заседание на Форума, председател на Форум Гражданско участие и участник в изработването на правилника на фонда. Тя представи Обществения форум като механизъм за участие на гражданите в местните политики за развитие и акцентира върху възможността му да въвлича различни структури на гражданското общество.

По-късно Емилия Лисичкова, председател на Платформа АГОРА, представи същността на Общинския фонд за местни инициативи - Карлово, уточнявайки, че финансовия ресурс на фонда ще се формира от средства от общинския бюджет, от дарения и спонсорство. Фондът ще подкрепя инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество и подобряващи средата на живот на местните хора по последователен и устойчив начин.

В рамките на заседанието бяха обсъдени също Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Карлово, насоки и критерии за избор, както и Формуляра за кандидатстване.

В резултат на проведените обсъждания, в рамките на двучасовото заседание бяха направени предложения от страна на участниците за промени на работните документи. Обществен форум - Карлово реши 30 юни да бъде денят на следващото му заседание, на което ще бъдат разгледани и одобрени кандидатурите в първата сесия на фонда, посветена на 180-та годишнина от рождението на Васил Левски.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори. 

 

 
Фондация "Америка за България"


Назад