Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, община Бойчиновци

Петък, 21 Септември 2018

На 02 август 2018 г. община Бойчиновци обяви процедура за набиране на кандидатури за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Бойчиновци, създаден в партньорство на Платформа АГОРА и община Бойчиновци по проект „Активни общности: изграждане на капацитет". Приоритетна област на първата сесия на фонда е „Гражданска инициатива за подпомагане развитието на нови и традиционни културни прояви в община Бойчиновци". Общият бюджет на фонда за 2018 г. е 7 500 лв. с равно участие от 3 750 лв. на община Бойчиновци и Платформа АГОРА. През септември 2018 г. се сключиха договори с три читалища: НЧ „Възраждане - 1932" гр. Бойчиновци с инициативата „Зимни приказки", НЧ „Развитие - 1911" с. Лехчево с инициатива „Изграждане на метална конструкция навес на откритата сцена в центъра на селото" и НЧ „Гоцо Николов - 1960" с. Мадан с инициатива „В полза на населението".Назад