Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Резултати от втората сесия на Фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Монтана

Вторник, 30 Октомври 2018

Община Монтана подписа договорите за финансиране на шест инициативи по втората сесия на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи на 29.10.2018 г. Общият бюджет на фонда за втората сесия е 20 000 лв., като 12 000 лв. са осигурени от Община Монтана, а 8 000 лв. от АГОРА. Подкрепените инициативи включват: изграждане на детско футболно игрище в с. Вирове, ремонт на футболна площадка в кв. „Огоста" в Монтана, изграждане на детска площадка в с.Долна Вереница, оборудване на компютърна зала в читалището на с.Долна Рикса, създаване на клуб на самодееца в с.Долно Белотинци и Общински младежки дом в Монтана със социалната инициатива „Дошли ми са добри гости по Коледа".

Втората сесия за финансиране от Фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Монтана бе обявена на 20.08.2018 г., а Общественият съвет в гр.Монтана одобри на 21.09.2018 г. шест от подадените 21 инициативи за финансиране от Фонда. В рамките на първата сесия на Фонда в началото на 2018 г. също бяха финансирани шест проекта на обща стойност 18 000 лв.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.Назад