Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

26 предложения в първата сесия на Фонда в Монтана

Вторник, 14 Ноември 2017

На 13 ноември 2017 г. изтече срокът за подаване на предложения за местни инициативи, в рамките на първата сесия на Общински Фонд за подкрепа на местни инициативи - община Монтана. Общо броя на регистрираните кандидатури е 26, като някои са подали повече от едно предложение. Най-много инициативи са постъпили от читалища - 12 инициативи, 5 от кметства, 4 от сдружения и неправителствени организации и 5 от граждански инициативни групи.

Очаква се след приключване на процеса на оценка на подадените кандидатури, да се обяви списък с местни инициативи, които ще бъдат подкрепени в първата сесия на фонда - октомври 2017 г . - май 2018 г., а до края на годината да бъдат сключени и договорите за изпълнението им.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.


Назад