Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Стартира Фонд за подкрепа на местни инициативи – Община Лясковец

Петък, 08 Юни 2018

На 08.06.2018 г. Настоятелството на Фонд за подкрепа на местни инициативи - община Лясковец обяви процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2018. Това е петият фонд създаден в рамките на проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна" на Платформа АГОРА в партньорство с община Лясковец. Общият бюджет на фонда за 2018 г. е 16 000 лева. Общата стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева.

Приоритетна област на първата сесия на Фонда са „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот”. Тя е насочена към насърчаване участието на общността при решаването на местни проблеми, прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот на общността.

Предложения ще се приемат до 17 ч. на 06.07.2018 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Община Лясковец или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица" .

Предложенията за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или word формат) се изпращат по електронна поща на адреси: proekti@lyaskovets.net , както и на хартиен носител в сградата на Община Лясковец, стая 10.

Финансирането на фонда за 2018 г. е осигурено от Платформа АГОРА и Община Лясковец.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.Назад